Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!
Leren van ervaring en kennis uit het netwerk!

Duurzaam Aanbesteden leeft!

Datum bericht: 5 maart 2019

Als je ontwikkelingen wilt stimuleren, hoe kun je dan het beste een vraag in de markt zetten en het samenwerkingsproces tussen opdrachtgever en opdrachtnemer organiseren? Om hier aandacht voor te vragen en kennis met elkaar op te delen, organiseerde Pioneering, in samenwerking met de Faculteit Engineering Technology van Universiteit Twente, het congres Duurzaam aanbesteden; ontwikkeling in co-creatie.

Op 28 februari kwamen zo’n 50 deelnemers uit de bouw- en infrabranche bij elkaar om samen in gesprek te gaan op de verschillende aspecten van duurzaam aanbesteden. Aan de hand van 5 verschillende keuzeworkshops ging men met elkaar het gesprek aan over de kansen en bedreigingen die een andere wijze van aanbesteden met zich meebrengt aan de hand van actuele cases uit het Pioneering netwerk.

 

 

Regelgeving

Regelgeving wordt vaak als belemmering gezien voor innovatie. Tijdens deze sessie hebben we dat eens omgedraaid: welke kansen bieden aanbestedingen om innovatie uit te vragen? Innovatief uitvragen moet de mogelijkheid stimuleren om innovatieve producten en diensten aan te schaffen om toekomstige groei te bevorderen en de efficiëntie en kwaliteit van diensten te verbeteren. Dat klinkt heel mooi, maar wat betekent dit voor de praktijk?

Ronald Blom, aanbestedingsdeskundige van Damsté advocaten en notarissen, gaf inzicht in de mogelijkheden om gebruik te maken van (Europees) aanbestedingsrecht, de voor- en nadelen van de bouwteamovereenkomst, duurzaam aanbesteden, technische specificaties, bijzondere uitvoeringsvoorwaarden, gunningscriteria en de verschillende procedures. De sessie werd toegelicht met voorbeelden uit de praktijk, waarbij het uitgangspunt was: wat kan er wél binnen wet- en regelgeving?

Bouwteams

Na jaren van incidenteel gebruik lijkt het bouwteam weer helemaal terug als het gaat om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, en in het verlengde daarvan het procesverloop, te verbeteren. De afgelopen jaren is er een keur aan bouwteamvormen door opdrachtgevers in de markt gezet variërend van klassieke tot co-creatie/alliantieachtige vormen. In de sessie Bouwteams werden ervaringen en aandachtspunten vanuit de diverse projecten/vormen behandeld met een doorkijk naar de toekomst qua ontwikkeling. Pioneer Hans van de Berg (Proviel) nam de deelnemers mee in het zevenstappenplan voor een samenwerking in bouwteam. Belangrijk aspect hierbij is onder meer het onderbouwen van de projectdoelen door de opdrachtgever. Niet alleen voor de aanbieders maar ook voor de eigen onderbouwing. Ook het noemen van bedragen dient te worden voorkomen. Beter is het om het bedrag van de programmabegroting in de uitvraag op te nemen, dus inclusief alle interne kosten van de opdrachtgever. Vanuit de zaal werd onder meer gewezen op het belang van een marktconsultatie en individuele inlichtingen. De ervaring leert verder dat bouwteams veelal (meervoudig) onderhands worden uitgevraagd. Ofschoon er voorbeelden zijn van (Europees) openbare aanbestedingen ligt daar een mooi thema om verder uit te diepen.

Bas Jansen ging vervolgens met de zaal in discussie over de stelling dat bij een aanbesteding van een bouwteam geen contract hoort. Daar werd verschillend over gedacht maar ook wat onder een contract wordt verstaan. Vanuit de zaal werd aangegeven dat een aanbestedingsleidraad met een ingediend Plan van Aanpak in principe al een contract is. In het algemeen werd de mening breed gedeeld om een contract compact te houden en als concept mee te sturen bij aanbesteding. Daar kan vervolgens een geselecteerde op reageren en aanvullen om daarmee een gezamenlijke basis te leggen voor de verdere samenwerking.

Boekelosebrug

Bij de deelsessie over de Boekelosebrug werd ingegaan op het spanningsveld van een aanbesteding onder een UAVgc contract - met een innovatief brugontwerp - en een opdrachtgever die gewend is bij infrastructuurprojecten in bouwteam te werken. Een strakke planning, boetebepalingen en stakeholders met invloed op de procesvoortgang, hebben de flexibiliteit beperkt voor aanpassingen die de gemeente normaliter gewend is lopende een project te kunnen doorvoeren. Het contract vormt nu meer, zoals Rick Lormans het verwoordde, een muur tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ook al is dit niet de wens van beide partijen. Ook vraagt het toetsen van een innovatief ontwerp van betrokkenen een andere mindset en afstemming. Ook hier was de conclusie dat een nauwere samenwerking het proces ten goede zou komen waarbij stakeholders minder op afstand staan.

Innovatieve uitvraag Nul-op-de-Meter woning

Samen krijg je meer voor elkaar, leer je meer en ben je goedkoper uit dan ieder afzonderlijk. Vanuit dit perspectief hebben de vier Twentse woningcorporaties Welbions, St. Joseph, Reggewoon en Mijande Wonen samen een uitvraag gedaan voor 86 Nul op de Meter (NoM) renovaties. In deze deelsessie keek Eric Kouters, projectleider bij Pioneering, naar de uitvraag en de eerste resultaten van de samenwerking, vanuit de innovatieve uitvraag, vanuit de uitvraag van NOM-woningen én vanuit de innovatieve NOM-woningen. Hierna ging hij met de groep brainstormen in twee groepen, waarbij de rollen ‘opdrachtgevers’ en ‘opdrachtnemers’ werden gegeven. Per groep werden de beste voorwaarden uitgevraagd om te komen tot innovatie wanneer er geen beperkingen zouden zijn. Dit gold zowel vanuit de vraagkant alsook vanuit de aanbiedende kant. Dit leverde een leuke, interactieve sessie op waarin een aantal suggesties naar voren kwamen:

   

Programmatisch aanbesteden Saxion

Saxion heeft in 2018 bouwkundige onderhoudswerkzaamheden op een vernieuwende manier in de markt gezet met samenwerking als belangrijk gunningscriterium. Dura Vermeer is daarbij als winnaar uit de bus gekomen waarmee na onderhandelingen een overeenkomst is gesloten. Saxion wil op deze vernieuwende manier de verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden laten verrichten om kennis en ervaring van alle partijen goed op elkaar af te stemmen ter verbetering van het proces, vermindering van fouten en financieel voordeel voor allen.

 

 

De eerste opdrachten zijn uitgevoerd volgens de nieuwe aanpak en de resultaten zijn bemoedigend, met mogelijkheden tot verdere verbeteringen. Tijdens deze sessie deelde Hans Wichers Scheur, directeur Bureau Vastgoed van Saxion, samen met Olaf Krakers projectleider van Dura Vermeer Hengelo, het procesverloop, de ervaringen tot nu toe en de verbeterplannen voor de komende periode.

 

Tot slot vatte Andre Doree als dagvoorzitter de middag samen. De verschillende onderwerpen, perspectieven en initiatieven in de workshops leverden een gevarieerd beeld op van wat er in de praktijk op dit moment speelt als het gaat om duurzamer aanbesteden; meer gericht op samenwerking en gezamenlijke ontwikkeling en minder op competitie. Voor de maatschappelijke opgaven waarvoor de bouw zich de komende jaren gesteld ziet is het belangrijk om de initiatieven bij elkaar te brengen.

PICAANT

Om dit te faciliteren is PICAANT als platform gelanceerd. Voor dit Pioneering initiatief is de kern samenwerken: collaborative, cooperative, co-creative. Binnen het aanbesteden is er meer mogelijk dan veelal verwacht wordt, dat laten we via dit platform zien. Deelnemers van Pioneering kunnen zich hierbij aansluiten met als doel goede voorbeelden, leerervaringen en producten over aanbesteden en samenwerking te delen en verder te ontwikkelen. Tijdens het congres hebben zich de eerste partijen zich al gemeld voor een mooie casus die hier kan landen. Ook geïnteresseerd om aan te sluiten of wil je een mooie casus inbrengen? Meld je dan via info@pioneering.nl.

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Duurzaam Aanbesteden leeft!