Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!
Leren van ervaring en kennis uit het netwerk!

Mogelijkheden subsidie innovatieve woonvormen, MIT en subsidie Impuls circulair bouwen

Datum bericht: 19 maart 2019

De samenleving verandert. Dat zien we terug op verschillende vlakken in de maatschappij. Steeds meer inwoners van Overijssel willen invulling geven aan hun eigen persoonlijke woonwensen en leefomgeving. Die passen vaak niet binnen het bestaande woonaanbod en procedures. Inwoners komen dan ook steeds meer met creatieve en eigenwijze woonideeën. De provincie Overijssel wil dit graag stimuleren en komt met een subsidie. Initiatieven die invulling geven aan maatschappelijk vastgoed en een verbeterde leefomgeving komen in aanmerking voor subsidie.

In november 2018 hebben Provinciale Staten besloten om wooninitiatieven in de provincie verder te helpen. De provincie is op zoek naar vernieuwende wooninitiatieven waar bewoners bij betrokken of initiatiefnemer zijn, al dan niet met andere partijen. Als met het initiatief een nieuwe invulling wordt gevonden in leegstaand vastgoed (zoals een leegstaande school, kerk of ziekenhuis) of op braakliggende terreinen in steden, dorpen of kleine kernen wil de provincie waar mogelijk bijdragen. Het kan gaan om fysieke investeringen of procesondersteuning aan diverse projecten met als doel om wooninitiatieven verder te helpen en om leerervaringen op te doen. En het draagt bij aan klimaatverbetering, energiebesparing en sociale kwaliteit.

Randvoorwaarde is dat de uitvoering van het project  binnen 1 jaar na de subsidieaanvraag  start en binnen 3 jaar is afgerond. Provinciale Staten hebben 2 miljoen euro voor 2019 beschikbaar gesteld. Vanaf 18 februari 2019 kunnen initiatiefnemers zich melden.

Meer informatie over de regeling stimuleren wooninitiatieven is te vinden op http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@NMS/stimuleren/

MIT

Daarnaast gaat de MIT regeling 2019 binnenkort weer open. De regeling bestaat uit 2 onderdelen.

 1.      MIT-Haalbaarheidsprojecten (first come first served)

U kunt aanvragen vanaf 9 april 2019 vanaf 9.00 uur tot uiterlijk 10 september 2019 tot 17.00 uur of totdat het subsidieplafond bereikt is.
 
Wijzigingen in de regeling 2019:
-          De maximale subsidie is € 20.000,-.
-          De topsectoren Water en Logistiek zijn toegevoegd.
-          Het Modelprojectplan inclusief begroting moet verplicht worden meegestuurd.
-          Indien als gevolg van het verlenen van subsidie op grond van een aanvraag die is ingediend op een dag waarop meerdere volledige aanvragen zijn ingediend het subsidieplafond zou worden bereikt, wordt in de volgorde van subsidieverlening bepaald door middel van loting onder de op die dag ontvangen volledige aanvragen.
 
Net als in eerdere jaren verwachten we dat het aantal aanvragen op de eerste dag al het beschikbare budget zullen overtreffen. Zaak dus uw volledige aanvraag op 9 apri lvoor 17.00 uur in te dienen.
 

2.      MIT-R&D samenwerkingsprojecten (tender)

U kunt aanvragen vanaf 11 juni 2019 vanaf 9.00 uur tot uiterlijk 10 september 2019 tot 17.00 uur. Het betreft een tender regeling waarbij de projecten worden gescoord en gerankt.
Wijzigingen in de regeling 2019:
-          De topsectoren Water en Logistiek zijn toegevoegd.
-          Het Modelprojectplan inclusief begroting moet verplicht worden meegestuurd.
 
De volledige (Overijsselse) subsidieregeling (paragraaf 6.7 van het Uitvoeringsbesluit subsidies) kunt u vinden op onze website: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Overijssel/601224/CVDR601224_20.html
 
Een toelichting op de regelingen en hoe kunt aanvragen kunt u vinden op de website van Provincie Overijssel:
 
-          Haalbaarheidsprojecten: http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@N1c/mit-subsidie-ubs-6-7/
 
-          R&D Samenwerkingsprojecten: http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@N0Y/mit-tender-subsidie/
 
Voor subsidie technische vragen kunt u contact opnemen met Joyce Honigh: LJ.Honigh@overijssel.nl; 038 4998368
Voor inhoudelijk advies met betrekking tot R&D samenwerkingsprojecten: kunt u contact opnemen met Tom Cornelissen van OostNL:  tom.cornelissen@oostnl.nl; 06-28909194
 

Subsidie Impuls circulair bouwen

Organisaties (bijvoorbeeld stichtingen, sportverenigingen of kerkgenootschappen), bedrijven, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, eenmanszaken, gemeenten of waterschappen kunnen bij Provincie Overijssel een subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van circulair bouwen.

Onder circulair bouwen verstaan wij: het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier.

Kijk hier voor meer informatie en de voorwaarden.

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Mogelijkheden subsidie innovatieve woonvormen, MIT en subsidie Impuls circulair bouwen