Kennisdelen en ontmoeten
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
brainstormen en kennisdelen
Regionaal verbinden
Kennisdelen in PICAANT
ProductontwikkelingAutarkische LandschapLodge

50 Pioniers lanceren nieuwe Werkplaats Water en Klimaat

Datum bericht: 15 april 2019

Drukbezocht, informele sfeer, leuke pitches, goeie ideeën en veel animo om samen met publieken, privaten en kennispartners aan de slag te gaan. Dat was kort gezegd de sfeer in het Pioneering Café op 4 april, met deze keer als gastheer waterschap Vechtstromen. Het was tevens de lancering van de nieuwe werkplaats Water & Klimaat: een “plek” waar bedrijven, gemeenten, waterschappen, woningcorporaties en kennisinstellingen samen gaan werken aan nieuwe technieken, maatregelen en oplossingen om onze wijken, dorpen en steden water-robuuster en klimaatbestendig te maken.

Werkplaats Water en Klimaat

“Op vele gebieden kunnen en moeten we slimmer omgaan met water. Deze verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij gemeenten en het waterschap”, vertelt Stefan Nijwening, verantwoordelijk voor de Pioneering Werkplaats Water en Klimaat waarin gemeenten, waterschap, woningcorporaties, architecten, ontwikkelaars, aannemers en kennisinstellingen samen aan de slag gaan. "Om huizen, percelen en andere particuliere terreinen klimaatbestendig te maken zijn ook bewoners, bedrijven, woningcorporaties en allerlei andere partijen nodig. Maar wat kunnen deze partijen zelf dan doen? Welke technieken, maatregelen en oplossingen zijn beschikbaar en effectief, en hoe spelen we hier slim op in? Deze en andere “water en klimaat” gerelateerde vragen willen we beantwoorden in de nieuwe Werkplaats Water en Klimaat." U vindt hier het plan van aanpak voor de werkplaats.

Duurzame energie

Eén van de suggesties die tijdens het Pioneering Café ook werd gedaan is om als Werkplaats Water en Klimaat ook actief het contact te zoeken met mensen en initiatieven op het gebied van duurzame energie. Juist op het raakvlak van water, klimaat en energie is veel winst te behalen volgens de deelnemers. Deze en andere suggesties pakken we meteen op. De deelnemers worden daarom tijdens de bijeenkomst al uitgenodigd om het congres Kansen  energie uit water te bezoeken. Maar ook de drie pitches die gedaan zijn riepen enthousiaste reacties op. Concrete afspraken voor vervolg zijn al in de maak. Binnenkort volgt hierover meer informatie op onze website.

Meer weten? Hier tref je de laatste versie van het Plan van Aanpak van de Werkplaats Water en Klimaat plus de drie pitches die zijn gehouden in het Pioneering Café van 4 april.

Heb je hierna nog vragen? Neem contact met ons op via info@pioneering.nl

 

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > 50 Pioniers lanceren nieuwe Werkplaats Water en Klimaat