Kennisdelen en ontmoeten
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
brainstormen en kennisdelen
Regionaal verbinden
Kennisdelen in PICAANT
ProductontwikkelingAutarkische LandschapLodge

Inspirerend Pioneering Café “Energietransitie”

Datum bericht: 14 mei 2019

De energietransitie biedt kansen om met gemeenten, ondernemers en andere stakeholders uit deze regio aan nieuwe omzet, werkgelegenheid en nieuwe producten en diensten te werken. De opgave bestaat uit het steeds slimmer gebruiken van de bestaande energie en warmte en het inzetten van nieuwe energiebronnen. Oplossingen vragen om inspanningen binnen organisaties, maar ook om acties in collectief verband.
Aan de hand van het project ‘Warmteplannen Hengelo-Enschede’ en het nieuw op te starten project ‘Stimuleren bodemenergie’, hebben we een inspirerend Pioneering Café gehad.

Project Warmteplannen Hengelo-Enschede

Met 13 stakeholders heeft Pioneering gezamenlijk de mogelijkheden van de energietransitie in twee wijken in Hengelo en Enschede verkend. We hebben ons netwerk geïnformeerd over de voorkeursoplossingen die we hebben uitgewerkt, over de belangrijke rol van bewonerscommunicatie daarin en over de geleerde lessen uit de samenwerking met de verschillende stakeholders op dit boeiende en actuele thema. Voor de presentatie klik hier.

Project Stimuleren bodemenergie

De provincie Overijssel heeft de ambitie om het aantal bodemenergieprojecten te vergroten van 0,5 PJ nu naar 2,5 PJ in 2023. Om dit te bereiken zijn een aantal acties bepaald om bodemenergie te stimuleren. Dit project richt zich op 2 acties:

  • Ontwikkelen van vraag gestuurde kansenkaarten voor bodemenergie
  • Uitvoeren van 4 verkenningen voor bodemenergieprojecten op gebied/wijk niveau.

De Provincie Overijssel heeft de opdracht voor het opstellen van vraag gestuurde kaarten en bodemenergieoplossingen op gebiedsniveau gegund aan ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, koploper in innovatie en duurzame ontwikkeling en IF Technology marktleider in bodemenergie. Pioneering verzorgt de communicatie aan de start van het project en organiseert het minisymposium in het najaar, waarin de resultaten met de markt zullen worden gedeeld.

Rob Kleinluchtenbelt van IF Technology heeft in een mini-college de kenmerken en verschillen tussen de verschillende vormen van bodemenergie toegelicht.

Klaas Bootsma van Royal Haskoning DHV heeft de doelstellingen van het project duidelijk gemaakt. De presentaties kunt u hier teruglezen.

Kansenkaarten

Verder hebben we stil gestaan bij de kansenkaarten voor bodemenergiesystemen. Aan de hand van 3 vragen hebben de aanwezige Pioneers hun wensen en aandachtspunten op tafel gelegd voor de kansenkaarten. De rode draad was dat er naast de kansenkaart behoefte is aan algemene uitgangspunten, en financiële onderbouwing in vorm van kentallen voor de verschillende bodemtechnieken. Daarnaast werden er verschillende kaarten en bronnen genoemd die interessant kunnen zijn om mee te nemen, zoals klimaatadaptatie, capaciteit van het elektriciteitsnet en bestaande bodemenergiesystemen.

Vervolg

Het projectteam zal de wensen meenemen bij de verdere uitwerking van de kansenkaarten, een terugkoppeling volgt later. In de komende tijd worden 2 werksessies georganiseerd waarin samen met potentiele gebruikers aan de kansenkaarten gewerkt zal gaan worden. Mocht u ook een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van de kansenkaarten neem dan gerust contact op met Rob Kleinlugtenbelt (r.kleinlugtenbelt@iftechnology.nl) of Klaas Bootsma (klaas.bootsma@rhdhv.com). De kansenkaarten worden deze zomer verder uitgewerkt. In oktober worden de kaarten afgerond waarna in november een afsluitend symposium wordt georganiseerd waar de resultaten gepresenteerd worden. U bent van harte welkom op het symposium.

 

 
 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Inspirerend Pioneering Café “Energietransitie”