Kennisdelen en ontmoeten
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
brainstormen en kennisdelen
Regionaal verbinden
Kennisdelen in PICAANT
ProductontwikkelingAutarkische LandschapLodge

Tegenlicht MeetUp Deltaplan Waterstof: ‘De zin en onzin, kansen en ontwikkelingen van verschillende kanten belicht’

Datum bericht: 21 mei 2019

Op donderdag 16 mei organiseerde Pioneering regio Zwolle in samenwerking met de gemeente Dalfsen een Tegenlicht MeetUp in Kulturhus De Spil in Nieuwleusen. Onderwerp van gesprek was het thema waterstof, n.a.v. de Tegenlicht-documentaire ‘Deltaplan Waterstof’.

Doel van de bijeenkomst was om antwoord te krijgen op vragen als: Is waterstof de versneller van de energietransitie en de economie van morgen of is er behoefte aan nuance? Kan de energie van windturbines en zonnepanelen grootschalig worden omgezet in waterstof én kunnen we het bestaande gasnet gebruiken voor de distributie? En is het alleen een optie voor de industrie en mobiliteit of ook voor de gebouwde omgeving? Kortom: heeft waterstof de toekomst, wat is de zin en onzin en welke ontwikkelingen spelen er?
 

In het voorprogramma van de MeetUp werd door een grote groep belangstellenden eerst samen gekeken naar de Tegenlicht-documentaire Deltaplan Waterstof. Daarna volgde het programma van de MeetUp waaraan circa 100 ondernemers, opdrachtgevers en professionals vanuit de bouw- en installatiesector, toeleveranciers, dienstverleners, onderwijs en overheden meededen. 

Welkom en toelichting programma

De aftrap werd verzorgd door Pioneering regiocoördinator Gertjan Brand, waarna wethouder Jan Uitslag de deelnemers welkom heette en een toelichting gaf op de duurzaamheidsambitie van de gemeente Dalfsen, de ideeën rond de kansen van waterstof daarin en deelname aan de Pioneering jubileumprijsvraag van 2018 om hierin een verkennende stap te kunnen zetten. Hetgeen na het winnen van de prijsvraag in de afgelopen periode samen met Pioneering en H2-BV is opgepakt en nog volop actueel is én waarover het woord binnenkort aan de politiek is om een positie en ambitie te bepalen.   
 

Waterstof ‘Niets nieuws!’

Vervolgens hield Harm Vlap, Senior Technical Consultant Gas Quality & Transition bij DNV GL een presentatie met als strekking dat waterstof eigenlijk niets nieuws is omdat het voorheen ook in de stadsgasnetwerken uitgebreid toegepast werd, zeker niet onveiliger is dan aardgas en dat we voor de toekomst eigenlijk niet zonder kunnen, waarbij het tegelijk ook wel min of meer ‘nu of nooit’ is als broodnodig onderdeel in de energietransitie. 

‘Hype of toekomst?’ 

René Schutte, programmamanager waterstof Gasunie, vervolgde de bijeenkomst met een schets van de plannen zoals ingebracht in de extra toegevoegde klimaattafel in de overleggen rond het Klimaatakkoord. Daarin heeft Gasunie voorgesteld om een backbone voor waterstof te realiseren in Nederland, grotendeels via bestaande infrastructuur. Zij heeft al ervaring op dit vlak in Zeeland. Ook heeft Gasunie samen met Tennet onderzoek gedaan naar de benodigde infrastructuur voor de energietransitie, waaruit blijkt dat naast ‘elektronen’ (uitbreiding elektriciteitsnet) ook ‘moleculen’ (waterstofnet) hard nodig zijn om de energietransitie vorm te kunnen geven. De glasheldere boodschap was dat er absoluut geen sprake is van ‘of-of’ maar van ‘en-en’. 

Interview met Willem Hazenberg 

Na een ‘Meet@eat’ met ruimte voor een hapje & ontmoeten én de uitgebreid gebruikte mogelijkheid om in gesprek te gaan met leden van het waterstof GreenTeam Twente, volgde een interview met Willem Hazenberg die als projectmanager bij Stork volop aangesloten is bij Hydrogreenn, de netwerkorganisatie die waterstofprojecten in Noord-Nederland stimuleert. Hierbij werd door Willem toegelicht wat er gebeurt in Noord-Nederland, hoe Hydrogreenn is samengesteld en hoe het waterstofproject in Hoogeveen eruit ziet en hoe deze gebruikt wordt als opmaat in techniek en niet te vergeten wet & regelgeving. 

Vragen en discussie: zin en onzin, kansen en ontwikkelingen 

Onder leiding van dagvoorzitter Eric Kouters was er vervolgens volop gelegenheid tot vragen en discussie over waterstof. Als aftrap hiervoor kwamen verschillende vertegenwoordigers vanuit het speelveld in Overijssel naar voren na een korte toelichting van hun denkrichting, plannen of standpunten. Ondermeer het Waterschap Drents Overijsselse Delta, het Waardemakers-netwerk van de Provincie Overijssel als ook een vertegenwoordiger van De Toekomstmakers, de duurzame dorpen uit de gemeente Dalfsen, leverden hieraan een bijdrage. Daarna volgde een zeer geanimeerde afwisseling van vragen, stellingnames en gesprekken waaraan ook de inleiders volop deelnamen. 
Onder het genot van een hapje en drankje werd vervolgens nog lang nagepraat. Al met al een zeer geslaagde informatieve bijeenkomst!
 
De presentaties van deze bijeenkomst kunt u hier terug lezen.
 
 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Tegenlicht MeetUp Deltaplan Waterstof: ‘De zin en onzin, kansen en ontwikkelingen van verschillende kanten belicht’