Kennisdelen en ontmoeten
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
brainstormen en kennisdelen
Regionaal verbinden
Kennisdelen in PICAANT
ProductontwikkelingAutarkische LandschapLodge

Brandveiligheid als onderdeel van het bouwproces

Datum bericht: 23 mei 2019

Studenten van de opleiding Middenkader bouw (niveau 4 ) van ROC van Twente hebben op donderdag 23 mei in de praktijk getest hoe brandwerende materialen zich gedragen bij brand. Dit deden ze in het kader van het nieuwe keuzedeel Brandveiligheid, dat onder leiding van Pioneering is ontwikkeld als onderdeel van het vernieuwingsprogramma ‘Bouwen aan de toekomst”. ROC van Twente is de eerste ROC in Nederland die dit keuzedeel aanbiedt.

Keuzedelen zijn sinds schooljaar 2016-2017 onderdeel van een mbo-opleiding. Ze spelen in op de vraag vanuit het bedrijfsleven om studenten te voeden met actuele kennis uit het vakgebied. In het keuzedeel Brandveiligheid wordt 240 uur gelijkmatig verdeeld over theorie, praktijk en zelfstudie. Studenten kregen de afgelopen periode o.a. les van professionals uit de branche op verschillende locaties bij Brandweer Twente, Twente Safety Campus, een architectenbureau en Ziekenhuisgroep Twente (Hengelo).

 

Uniek onderwijsprogramma

In Nederland is het keuzedeel Brandveiligheid een uniek onderwijsprogramma. Het kwam tot stand onder leiding van Stichting Pioneering in nauwe samenwerking met Brandweer Twente, ROC van Twente en diverse specialisten uit het bedrijfsleven. Voor de studenten wordt op dit moment alleen bij ROC van Twente Brandveiligheid als keuzedeel aangeboden.

Andere ROC’s hebben hun interesse getoond en kijken inmiddels mee hoe zij het onderwerp brandveiligheid vorm kunnen geven binnen hun eigen bouwopleidingen. Dit kennissdeel  draait om het investeren in de toekomst. Laurens Welberg, Brandweer Twente, licht toe: ‘Door het integreren van het keuzedeel brandveiligheid doen de studenten kennis op over brand, brandgedrag en brandpreventieve maatregelen. Deze kennis kunnen de studenten in de toekomst toepassen bij het ontwerp en bouwen van objecten. Dat komt de bouw ten goede.’ 

 

‘Je kunt dit alleen maar doen met mensen die hun schouders eronder zetten. Indrukwekkend hoeveel bedrijven hebben meegewerkt’,aldus John van der Vegt, voorzitter College van Bestuur van ROC van Twente. Hij benadrukt hiermee de waarde van samenwerken met partners aan een gezamelijke opgave. En waarom vinden de studenten het belangrijk? ‘In de les leer je eigenlijk alleen maar theorie, maar in dit keuzedeel leer je hoe het er bij brand in de praktijk aan toe gaat,’ vertelt Daniëlla, een van de studenten. ‘Want brand is brand, dat heb je niet in de hand,‘ rijmt ze lachend.

 

Praktijktraining Brandveiligheid

Vanuit het bedrijfsleven wordt regelmatig aangegeven dat zowel afgestudeerden als bestaande medewerkers onvoldoende kennis en kunde hebben over brandveiligheid. Pioneering heeft daarom samen met de brandweer en het bedrijfsleven deze praktijktraining opgezet. Deze praktijktraining is vooral interessant voor mensen die binnen hun werkgebied te maken hebben met brandveilig ontwerpen, bouwen of beheren. Zij krijgen in deze training meer bewustzijn van het effect van brand en de mogelijkheden om deze te beheersen. Daarnaast weten deelnemers na afloop waaraan wettelijk voldaan moet worden en hoe zij dit in hun eigen praktijk kunnen oppakken. Zowel de wet- en regelgeving als de bouwkundige en installatietechnische mogelijkheden worden behandeld.


Op het brandweeroefenterrein op Troned op Vliegveld Twente worden de eerste 2 dagdelen oefeningen gedaan en zullen de deelnemers zelf aan de slag gaan met het aanbrengen van brandwerende materialen. Deze zullen aan het eind van het tweede dagdeel worden getest. In het Hercles Stadion zal behalve uitleg over installatietechniek ook oefeningen en opdrachten vanuit de installatietechniek worden uitgevoerd.

Meer informatie over de Praktijktraining Brandveiligheid vindt u in de Pioneering Academy.

 

 

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Brandveiligheid als onderdeel van het bouwproces