Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Grensoverschrijdend Fieldlab Circulaire Bouw en Infra Twente

Datum bericht: 26 september 2019

Met maar liefst 60 deelnemers hebben Pioneering en FME op maandag 23 september een volgende boost gegeven aan het Grensoverschreidend Fieldlab Circulaire Bouw en Infra Twente. Een drukbezochte bijeenkomst waar door koplopers in de bouw gewerkt werd aan het verder brengen van circulariteit. Een klein deel van het programma bestond uit presentaties. Waar het deze ochtend vooral om ging was DOEN! Hiervoor was een interactief programma georganiseerd waarbij in kleine groepen kennis werd gedeeld en commitment gevraagd werd voor bepaalde projecten.

Ter voorbereiding op de bijeenkomst heeft iedereen 3 vragen ingevuld namelijk:
1. Ben je zelf al bezig met een circulair project waarin je kennis zou willen delen en zo ja wat is dit voor project en welke kennisgebieden zijn dit?
2. Welke van de hierna genoemde onderwerpen zou je samen met anderen willen uit ontwikkelen? 1. Circulair ontwerpen en bouwen. 2. Meten van circulariteit. 3. Informatie en data. 4. Waardecreatie en financieren. 5. Borging. 6. Ketentransformatie.
3. Met wie zou je samen deze onderwerpen willen uitwerken (wie kunnen we hiervoor uitnodigen)?
Op basis van de reacties op bovenstaande vragen, heeft Pioneering het plenaire inhoudelijke deel bepaalt en zijn er aanvullende organisaties en/of personen uitgenodigd voor het overleg.
 

Presentaties

In het plenaire deel vertelde Rik van Berkel van FME over de ambities die al uitgevoerd worden binnen Platform CB’23. Vanuit het Platform zijn de volgende actieteams aan de slag:
1. Framework circulair bouwen
2. Paspoorten voor de bouw
3. Meten van circulariteit
De eerste leidraden hiervan zijn al ontwikkeld en zijn te downloaden.
 
Joke Bults. Expert Circulaire Bouweconomie binnen Pioneering, vertelde de mogelijkheden van Platform 31 om binnen Circulair te komen tot waardecreatie, financiering en borging. Een belangrijke waarde-creatie is het ‘meekoppelen’ waarbij een middel voor verschillende doelen toepasbaar is. Een andere belangrijke waarde-creatie is door volume te creëren. Platform31 heeft verschillende projecten op het gebied van circulair uitgevoerd. Op hun website zijn deze documenten te downloaden.
 
Robert van Beek van FME gaf aan wat en hoe de industrie met circulariteit omgaat. Robert gaf aan wat de visie van FME in de transitieagenda is. Een focus op duurzaam inkopen en jaarlijkse investeringen in CE ziet FME als randvoorwaarde. Robert noemde de grondstoffenscanner voor bedrijven om schaarse in producten inzichtelijk te maken en gaf het huidige onderscheidt aan tussen materiaal, product en gebruik waardoor er nu geen incentive is voor bedrijven om met CE aan de slag te gaan.
 
 
 
 
Joke Bults ging daarna in op de mogelijkheden die er zijn om studenten van het MBO, HBO en UT in te zetten. Dit verhaal was interessant omdat direct na het plenaire deel gestart werd met het uitwerken van Circulair en het opstellen van onderzoeksvragen voor een combi van bedrijven met studenten.
 

 

Speeddate

Na het inhoudelijke deel startte het interactieve deel van het programma met speeddates. In de speeddates ging men in 6 minuten 1 op 1 aan de slag met de vragen:
- Wie ben je
- Wat doe je
- Waarmee wil/ben je concreet aan de slag rond circulariteit
Vervolgens schreef ieder speeddatekoppel hu vraag/onderwerp op over circulariteit. In uiteindelijk drie speeddates rondes werden bijna 100 onderzoeksvragen genoteerd.
 

Themakeuze

Voor de themasessie zijn er zes circulaire thema’s bepaalt. Elk thema had 1 tafelvoorzitter namelijk:
1. Martin Huiskes: Circulair Ontwerpen en Bouwen
2. Joke Bults: Informatie & Data 
3. Rik van Berkel: Waardecreatie & financieren 
4. Eric Kouters: Meten van circulariteit
5. Geesje Philippi:  Borging 
6. Ilse Schreurs: Ketentransformatie
Alle onderzoeksvragen werden per thema gegroepeerd en de deelnemers konden kiezen aan welk thema zij verder wilden werken. 

Uitwerken onderzoeksvragen

Binnen ieder thema werd in de groep het meest relevante/urgente onderzoeksvraag gekozen. Deze onderzoeksvraag werd verder uitgewerkt waarbij zo concreet mogelijk werd aangegeven:
- Wat moet er gedaan/onderzocht worden
- Wie gaat dit doen
- Hoe gaat dit gedaan worden
- Wat zijn de kosten/opbrengsten
 

 

 

Tafelpitch

Na de uitwerking van de onderzoeksvragen volgde een tafelpitch per thema door 1 van de deelnemers. Pioneering is direct aan de slag gegaan met de uitwerking van alle input. De zes thema’s hebben uiteindelijk vijf concrete onderzoeksopdrachten opgeleverd. Een aantal studenten van Saxion en de UT waren bij het fieldlab aanwezig en hebben al direct hun keuze gemaakt aan welke onderzoeksopdracht zij willen werken. Op korte termijn zullen de studenten die niet aanwezig konden zijn bij het fieldlab, hun keuze aangeven. Binnen drie weken zal een eerste aftrapbijeenkomst worden ingepland waarin bedrijven samen met de studenten aan de slag gaan met de verschillende onderzoeksopdrachten.
 
 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Grensoverschrijdend Fieldlab Circulaire Bouw en Infra Twente