Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Pioneeringcafé ‘Markt- en ontwikkelkansen in de energietransitie, regio Zwolle’

Datum bericht: 7 oktober 2019

Op donderdag 3 oktober waren we voor het Pioneering Café te gast bij één van onze nieuwste Pioneers in Regio Zwolle: Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle. Zo’n 40 ondernemers, opdrachtgevers en professionals vanuit de bouw- en installatiesector, toeleveranciers, dienstverleners, onderwijs en overheden gingen op deze middag in gesprek rond het thema ‘Markt- en ontwikkelkansen in de energietransitie, regio Zwolle’.

Welkom en introductie

De bijeenkomst startte met een woord van welkom en toelichting op het programma door Pioneering regio Zwolle-manager Gertjan Brand. Deze nam de aanwezigen kort mee in de rol, het netwerk en de 6 actuele thema’s van Pioneering, waaronder de Energietransitie. 
 

WDODelta Energieneutraal in 2025

David van Raalten, directielid van Waterschap Drents Overijsselse Delta, gaf daarna inzicht in de verschillende sporen van het programma DuurzaamDOEN van het waterschap. Dit programma is het belangrijkste onderdeel in de energieneutraaldoelstelling van 2025. Het waterschap realiseert dit naar verwachting door naast energiebesparing en biogasproductie uit rioolslib zo’n 40.000 zonnepanelen te plaatsen op 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s), een zonneveld te realiseren op een nog aan te leggen waterberging en door ondermeer actief te participeren in windprojecten van lokale coöperaties. Belangrijke ‘uitdaging’ voor dit moment is het ontbreken van teruglevercapaciteit op het elektriciteitsnetwerk. WDODelta verkent daarom de mogelijkheden van energieopslag- of buffermogelijkheden (zoals accu’s en waterstof) en staat volop open voor goede ideeën op dit vlak. 
 

Energiegebied Zwolle-Staphorst-Dalfsen

Als tweede spreker ging Energiestrateeg Maarten Epema van Gemeente Zwolle daarna verder in op hetzelfde onderwerp ‘netwerkproblemen’. In het gebied in de driehoek Zwolle-Staphorst-Dalfsen (ZSD) zijn namelijk volop plannen voor diverse vormen van grootschalige duurzame energieproductie, die door de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk niet gerealiseerd dreigen te kunnen worden. In totaal is er circa 4x zoveel aan geplande opwekcapaciteit als dat het huidige netwerk aan kan. Zelfs als naar verwachting in 2028 de netwerkcapaciteit is verdubbeld is er daarmee nog 2x zoveel duurzame energieproductie als het netwerk aan kan. In Energiegebied ZSD wordt daarom ook gezocht naar opslag- of buffermogelijkheden voor energie in ondermeer de vorm van waterstof. Er liggen hier volop kansen voor de economische regio. Dit is onlangs ook tijdens een werkbezoek van minister Wiebes aan de orde gesteld en wordt in verdere plannen uitgewerkt.  
 

Marktopgave en ontwikkelkansen aardgasvrije gebouwde omgeving

Als laatste nam Kim Hofhuis, clusterleider Gebouwde Omgeving van de Alliantie Nieuwe Energie Overijssel (NEO), de aanwezigen mee in de context van NEO aan de hand van een informatief filmpje.  De doelstelling is 20% Nieuwe Energie in 2023. De projecten en activiteiten zijn opgedeeld in 6 clusters, waaronder de gebouwde omgeving. In het aardgasvrij maken krijgen de gemeenten een centrale rol. Ze moeten uiterlijk in 2021 de volgorde en het tijdpad vastleggen waarin wijken worden aangepakt. In Overijssel moeten uiteindelijk in 2050 alle 25 gemeenten, 255 wijken en 500.000 woningen van het aardgas af zijn. Dit door wijkaanpakken, inzet van E-teams, expertise/deskundigenplatform en het op toegankelijke en dezelfde wijze aanbieden van kennis en producten. Gemeenten worden gefaciliteerd met sprintsessies warmtetransitie-visie en versnellingssessie wijkuitvoeringsplannen, en woningeigenaren met Energieloketten 3.0. Belangrijk vraagpunt is tegelijk nog wat er nodig en wenselijk is op de as van relatie markt <-> inwoners.
 

Praktisch vervolg: reacties en input op flippovers

Na elke bijdrage werd door de aanwezigen van gedachten gewisseld rond vragen en stellingen van de sprekers. Om direct een praktisch vervolg te kunnen geven aan verdere gedachten, ideeën en overige input konden deze gedurende de bijeenkomst op geeltjes worden genoteerd, die na de bijeenkomst per besproken onderwerp op flipp-overs werden verzameld. Hierbij werd uitgebreid verder informatie uitgewisseld en kennisgemaakt en werd onder het genot van een hapje en drankje nog lang nagepraat!
 

 

 

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Pioneeringcafé ‘Markt- en ontwikkelkansen in de energietransitie, regio Zwolle’