Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

DeltaWonen start proeftuin circulariteit

Datum bericht: 22 oktober 2019

DeltaWonen start met een proeftuin om circulair te bouwen, waarbij herbruikbaarheid centraal staat. Een plek waar ideeën om een bouwwerk circulair te bouwen worden getest en doorontwikkeld. Pioneering begeleidt zowel inhoudelijk al procedureel deze vernieuwende circulaire uitvraag. De corporatie wil een circulair gebouw realiseren, door middel van een unieke samenwerking met andere bedrijven en organisaties. De ideeën worden in de proeftuin uitgevoerd en gemonitord. Zo wil deltaWonen in de toekomst de beste circulaire ideeën en producten toepassen op toekomstige bouwprojecten. Iedereen met een idee, plan of product, kan dit insturen.

Ambitieus doel 

De overheid wil 50% minder primaire grondstoffen gebruiken in 2030 en wil 100% circulair zijn in 2050. DeltaWonen wil dit zo snel mogelijk bereiken, hoe eerder hoe beter! “Hoe mooi zou het zijn als we in 2030 al ver voorlopen op deze doelstellingen,” vertelt kwartiermaker Martijn van Dijk, “dan moeten we nu circulair gaan bouwen en renoveren!” Er ligt een grote woningbouwopgave voor de corporatie. Maar grondstoffen raken op, worden duurder en er is een tekort aan vakmannen. Door de circulaire kringloop zo klein mogelijk te houden en te anticiperen op onverwachtse veranderingen in de toekomst, wil de corporatie de doelstellingen bereiken. “Onze strategie hebben wij bepaald, nu willen we gaan doen.” De zoektocht naar organisaties die willen samenwerken, is geopend. Samen met startups, studenten, aannemers, slopers, installateurs, leveranciers, architecten, ideeënmakers en wereldverbeteraars wil deltaWonen het verschil maken. “Elk plan is welkom!” vertelt Martijn van Dijk: “Zolang het plan maar bijdraagt aan het bouwen van een circulair bouwwerk. Na de proeftuin willen we de succesvolle ideeën gebruiken in de bouw en renovatie van onze woningen.” Er moet een bouwwerk komen dat volledig circulair is gebouwd. “Door de samenwerking met andere partijen moet de proeftuin meer worden dan alleen een fysiek bouwwerk,” legt Martijn van Dijk uit, “Er zijn al zoveel ideeën, plannen en producten die aansluiten bij dit project. Alles is er al. We moeten het alleen nog samenbrengen.” 

Meedoen? 

Dat kan, lees hier de hele uitnodiging en voorwaarden. Op 2 december organiseren we een kick-offmiddag. Houd ook via LinkedIn en Twitter: @deltaWonen het nieuws hierover in de gaten. 

 

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > DeltaWonen start proeftuin circulariteit