Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Boosten Circulaire Businesscase RIBO

Datum bericht: 21 november 2019

De afstemming tussen de vraag naar materialen en het aanbod van gebruikte materialen die regionaal beschikbaar zijn.
Circulariteit meer inbedden, uitbouwen en optimaliseren in het werkveld van restauratie en de bouwmaterialen die
daarbij gebruikt worden. Tevens historisch bouwmateriaal als lesmateriaal te gebruiken voor duurzaam vakmanschap. Binnen de huidige structuur van RIBO is er onvoldoende capaciteit en kennis aanwezig om de volgende stap te maken. Pioneering gaat samen met Saxion en Balance & Result expertise inbrengen om RIBO bij deze 'volgende stap' te helpen.

Op 20 november vond de kick off plaats van de start voor een de business case van RIBO in Hengelo. Een circulaire bouweconomie vraagt om mechanismes om vraag (bouwmaterialen) en aanbod (verwijderde secundaire bouwmaterialen) bij elkaar te brengen. Er is behoefte aan een intermediair die de verbinding maakt tussen vraag en aanbod van circulaire bouwmaterialen.Op dit moment vervult RIBO deze intermediaire rol al op bescheiden schaal voor historische bouwmaterialen. RIBO ziet kansen om deze intermediaire rol te professionaliseren en uit te breiden, en ziet ook de noodzaak om hierin duidelijke positioneringskeuzes te maken.

RIBO gaat het komend jaar samen met Saxion, Balance en Result en Pioneering een start maken om tot keuzes voor deze nieuwe business case te komen. Hierbij zal ook het netwerk van Pioneering gevraagd worden om input te leveren voor een tweetal kansensessies. In de restauratiemarkt is altijd al sprake van circulaire vraag en aanbod. Uitbreiding en verdere professionalisering van deze vraag en aanbod kan voor meerdere partijen in de bouw interessant zijn. Niet alleen als vragende of aanbiedende partij maar ook om de leereffecten vanuit de RIBO-proeftuin te gebruiken voor de  professionalisering van de bredere bouwwereld.

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Boosten Circulaire Businesscase RIBO