Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Grote belangstelling voor kick-off Proeftuin Circulair DeltaWonen

Datum bericht: 6 december 2019

Op 2 december was de kick-off van de proeftuin Circulair van Deltawonen. Maar liefst 120 belangstellenden waren naar de IJsselhallen in Zwolle gekomen. Pioneering begeleidt DeltaWonen bij deze proeftuin. DeltaWonen staat voor een grote uitdaging! Er is een woningtekort in Zwolle, dus er moeten veel woningen gebouwd worden.

Hiervoor zijn grondstoffen nodig en die raken op. DeltaWonen wil met de proeftuin onderzoeken hoe we deze grondstoffen zo vaak mogelijk kunnen hergebruiken, zodat we de grondstoffenschaarste tegen kunnen gaan. Het doel is met andere bedrijven, organisaties en mensen een zo circulair mogelijk gebouw te maken. 

We zoeken leveranciers, startende ondernemers, aannemers, slopers, installateurs, studenten, architecten, ideeënmakers en wereldverbeteraars. Iedereen kan een circulair product, voorlopig ontwerp of visie voor het gebouw insturen. Het doel van deze proeftuin is: proefondervindelijk vaststellen welke circulaire producten, materialen en ontwerpen toepasbaar zijn voor onze eigen nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Evert Leideman, directeur bestuurder van DeltaWonen vertelde waarom DeltaWonen kiest voor de proeftuin Circulair. Willem Uitentuis van Libema gaf zijn visie op het project. Libema is feitelijk de buurman van de proeftuin. Hubald van Ark van de gemeente Zwolle gaf aan hoe het staat met de rol en visie van de gemeente.

 

 

Daarna volgde in vier groepen een expeditie met de onderwerpen: historie, proces, visie en randvoorwaarden. Er werd veel informatie uitgewisseld en deze wordt verwerkt in het project. In de week van 9 december zullen alle belangstellenden een email ontvangen met uitleg over het vervolg. Het beloofd een mooi en leerzaam traject te worden.

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Grote belangstelling voor kick-off Proeftuin Circulair DeltaWonen