Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Vervolg Grensoverschrijdend Fieldlab Circulaire Bouw en Infra tijdens Circulair Minifest

Datum bericht: 9 december 2019

Op 26 november hebben we met ruim 25 deelnemers een vervolg gegeven aan Grensoverschrijdend Fieldlab Circulaire Bouw en Infra. Eric Kouters startte de bijeenkomst met het filmpje wat tijdens het eerste Fieldlab op 23 september werd gegeven. Daarna volgde de terugkoppeling van de 5 thema’s die op 23 september zijn benoemd. Tijdens deze bijeenkomst werd geïnventariseerd wat de aanpak en doel per thema zou moeten zijn en hebben deelnemers aangegeven aan welke thema’s zij een bijdrage zouden willen geven.

 

Inmiddels is gestart met de uitwerking van de vraagstelling en uitwerking hiervan.

Thema 1: Circulair ontwerpen en bouwen

Onderzocht wordt hoe materialen in de bouw circulair kunnen worden toegepast in de komende jaren. Hierbij wordt gekeken welke materialen tot op heden al hergebruikt worden in de bouw, welke materialen tot op heden nog niet hergebruikt worden en hoe dit wel zou kunnen. Deelnemende bedrijven zijn Witzand, Sto Isoned, Twee R Recyclinggroup, Saxion en Pioneering. Twee studenten van Saxion voeren het onderzoek uit.

 

 

Thema 2: Meten van Circulariteit in combinatie met 5 Borging

Bij dit thema wordt onderzocht welke voorbeelden er al zijn voor het meetbaar maken van de circulariteit en hoe deze zijn gekoppeld aan energiegebruik. Welk model voor meetbaarheid en borging kan het beste gebruikt worden. Daarna zullen een aantal circulaire concepten vergeleken worden waaronder de Performance Factory, 7 woningen Stroink, Circulair Project Oldenzaal en Boetiekhotel Enschede.

Deelnemende bedrijven: Van der Jeugd Architecten, BCT architecten, De Woonplaats, Raab Karcher, Architectenlab, Hodes en Pioneering

 

Thema 3: Product as a service

Onderzocht zal worden waar en hoe servicemodellen de circulariteit in de bouw kunnen versnellen. Een student van de Universiteit Twente voert het onderzoek uit.

Deelnemende bedrijven: Saxion, Gebroeders vd Geest Vastgoedonderhoud, Universiteit Twente, Roelofs Groep en Pioneering

 

Thema 4: Waardecreatie en financiering 

Onderzocht wordt wat de meervoudige waardecreatie is in sociale circulaire woningbouw. Er zal zowel gekeken worden naar sociale, financiele en ecologische waarde. Onderzocht wordt hoe de huidige situatie op het gebied van circulaire woningbouw eruit ziet, welke waarde de materialenstromen in circulaire woningbouw hebben en welke gevolgen de waardering van de materiaalstromen hebben voor de restwaarde. Deelnemende bedrijven zijn Welbions, Eshuis Accountants en Adviseurs, Reinbouw, Heijmans, Saxion en Pioneering. Vier studenten vanuit Saxion voeren het onderzoek uit.

Thema 6: Ketentransformatie

De opgave is om een doorlopende (MBO – HBO) leerlijn ‘circulair bouwen’ te ontwerpen die kan worden toegepast bij de Bouw en Infra opleiding van het ROC van Twente en bij Bouwkunde, Bouwtechnische bedrijfskunde en Civiele Techniek opleidingen van Saxion. Daarnaast zal een handreiking ‘ontwerp leerlijn circulair bouwen’ opgesteld worden welke kan worden gebruikt door andere (Overijsselse) onderwijsinstellingen die circulair bouwen willen invoeren/versterken in hun curriculum. Een student van de Universiteit Twente voert samen met Saxion het onderzoek uit.

Deelnemende bedrijven: Saxion, ROC, Roelofs groep, Universiteit Twente en Pioneering

 

Daarna hield Jan Hermen Kat van Waterschap Vechtstromen en presentatie. Daarbij deed hij een oproep aan de aanwezigen om mee te denken over het circulair krijgen van aanbestedingen van infra. Henk Lankamp van Roelofs, Bert Breedijk van Heijmans, Timber Haaker vanuit Saxion en Joke Bults vanuit Pioneering gaan samen met Waterschap Vechtstromen hiermee aan de slag de komende maanden.

 

Jan Kamphuis hield een inleiding over circulair en Industrie 4.0.

Roulerend werd aan 4 tafels de consequenties en mogelijkheden verkend van digitalisering. Hierbij werden de thema’s van 23 september aangehouden.

Afsluitend volgden drie pitches over de aanpak van circulariteit bij drie verschillende bedrijven:

  1. Bart Breedijk – Heijmans
  2. Henk Lankamp – Roelofsgroep
  3. Timber Haaker – Saxion

Na afloop werden tijdens de netwerkborrel vervolgafspraken gemaakt en de vloggers liepen rond om opnamen te maken. Het filmpje van deze middag kun je hieronder terugkijken.

De presentatie van deze middag vindt u hier.

Bedrijven die nog graag willen meedoen kunnen zich aanmelden bij Joke Bults (j.bults@pioneering.nl) of Eric Kouters (e.kouters@pioneering.nl) van Pioneering.

 

 

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Vervolg Grensoverschrijdend Fieldlab Circulaire Bouw en Infra tijdens Circulair Minifest