Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Woningcorporaties regio Zwolle gezamenlijk aan de slag

Datum bericht: 13 december 2019

In de regio Zwolle hebben de corporaties zich verenigd in Duurzaam Nowozo. Deze werkgroep komt periodiek samen en krijgt inhoudelijke ondersteuning van Pioneering. Het afgelopen jaar hebben de corporaties hun kennis en ervaringen gedeeld over o.a. hun verduurzamingsbeleid, warmtenetten, circulariteit en klimaatadaptatie.

Woningcorporaties staan voor een grote uitdaging om hun woningen te verduurzamen. Ze hebben afgesproken dat hun woningvoorraad in 2021 op gemiddeld energielabel B zit en dat in 2050 alle woningen CO₂-neutraal zijn. Samenwerking en kennisdeling tussen de verschillende woningcorporaties is hierin cruciaal.


De werkgroep Duurzaam Nowozo ervaart de onderlinge samenwerking als erg positief. Het delen van inhoudelijke kennis, de juiste contacten in het netwerk kennen en de vertaling maken naar de praktijk, zorgt dat de corporaties deze aanpak in 2020 voortzetten. Samen met Pioneering wordt er gekeken hoe er ook in projecten samengewerkt kan worden. Deze praktische stap zorgt voor nieuwe kennis en het versneld behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen.

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Woningcorporaties regio Zwolle gezamenlijk aan de slag