Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

We staan allemaal voor uitdagingen om een duurzame woningvoorraad te creëren!

Datum bericht: 17 december 2019

Op 12 december waren we met ruim 40 deelnemers aanwezig bij het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug te Nijverdal om ons te laten informeren over het project INDU-ZERO, een Europees Project (Interreg NSR), dat het verduurzamen van de woningen wil industrialiseren. Volgens het klimaatakkoord van Parijs moeten er tot 2050 miljoenen huizen in Europa worden verduurzaamd. Met de huidige technieken gaat dat proces te langzaam en is het te duur. Pioneering is vanaf begin 2016 met een aantal deelnemers en de Provincie Overijssel aan de slag gegaan om dit proces te versnellen.

Janine Swaak daagde namens Provincie Overijssel de aanwezigen uit om met innovatieve oplossingen in de energietransitie te komen. Aan de hand van de marktvraag van een aantal opdrachtgevers nam ze ons mee in de inkoopprocedure Startup in residence, waarmee door middel van Innovatief partnerschap de uitvraag van energie-oplossingen wordt begeleid tot en met de inkoop. De uitvraag wordt in januari 2020 gepubliceerd.

 

Dik Roetert Steenbruggen van De Woonplaats vertelde als opdrachtgever dat het anders moet en dat er een flinke prijsreductie nodig is. ‘Kijken we naar de verduurzamingsopgave tot 2050, dan moeten er vanaf nu 1000 woningen per werkdag aangepakt worden’. Als corporaties kunnen we verduurzaming stimuleren, door bijv. het maken van meerjaren afspraken, door anders aan te besteden en door het volume te vergroten.

INDU-ZERO is één van de oplossingen bij de gigantische verduurzamingsopgave die er is. Dat INDU-ZERO het totaal anders wil aanpakken met grote gevolgen voor rollen van corporaties en markt heeft projectleider Ulla-Britt Krämer verduidelijkt. INDU-ZERO gaat uit van de fabrieksmatige productie van sandwich gevel- en dakelementen, met daarin geïntegreerde installaties, waarmee op jaarbasis 15.000 woningen worden verduurzaamd. De prijs kan dan halveren ten opzichte van de huidige standaard. INDU-ZERO ontwikkelt de blueprint voor het product én voor het productieproces. Het streven is om één fabriek in Overijssel te realiseren, die vanaf 2022 kan gaan leveren. De informatie wordt beschikbaar gesteld aan de hele markt. Ulla-Britt deed een oproep om volop gebruik te maken van de ervaringen die nu in het project worden opgedaan.

RC Panels is een leverancier van sandwich dak- en gevelelementen en is betrokken bij INDU-ZERO. Lianda Sjerps lichtte toe: veel woningen ’50 – ’85 zijn destijds als standaard seriematig product neergezet, waarom niet als standaard serieproduct renoveren? Door toepassen van elementen kunnen we bouwvakkers sparen voor moeilijke woningen. De prijs van de elementen wordt grotendeels door de vraagstelling van de corporaties bepaald. Door vraagbundeling en continuïteit kan de capaciteit van de fabriek omhoog en de prijs van de elementen naar beneden. De Factory INDU-ZERO zal een factor 15 groter zijn dan de huidige fabriek.

In de discussie met de zaal werden vooral vragen gesteld over de vraagbundeling van corporaties en de andere manier van werken die dat tot gevolg heeft om deze volumes te kunnen realiseren. Een niet-representatieve steekproef bij handopsteking wees uit dat er nog weinig believers zijn. We hebben nog een enorme uitdaging!

De presentatie is in te zien via deze link: Presentatie INDU-ZERO

We zullen nog vaker bijeenkomsten over INDU-ZERO organiseren. Houd onze berichten en de website in de gaten!

Zie ook deze eigen post van INDU-ZERO op LinkedIn: INDU-ZERO

 

 
 

Home > Bibliotheek > Nieuws > We staan allemaal voor uitdagingen om een duurzame woningvoorraad te creëren!