Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Werksessie Circulair Bouwen Vechtdal Wonen

Datum bericht: 28 februari 2020

Pioneering stimuleert met het agenderen van de circulaire bouweconomie binnen haar programma een duurzame toekomst voor de bouwbranche. Een van de instrumenten die daarbij ingezet worden is de werksessie ‘Circulair Bouwen’. Op 17 februari heeft Vechtdal Wonen een inspirerende sessie gehad onder leiding van onze circulaire expert Joke Bults.

Visie op circulariteit ontwikkelen

Een jaar geleden zijn de woningcorporaties Beter Wonen Vechtdal en De Veste gefuseerd tot Vechtdal Wonen. Een passend moment om tijdens de werk- en inspiratiesessie samen kennis en een visie te ontwikkelen op circulariteit. Hierbij is er vooral gekeken naar wat er per direct gedaan kan worden op het gebied van circulariteit en hoe dit in het mutatieonderhoud en planmatig onderhoud toe te passen is.

Meerwaarde

Vechtdal Wonen was niet de eerste corporatie die deze werksessie heeft gehouden om beter bekend te worden met de vele facetten die cirulair bouwen met zich mee brengt. In het najaar van 2019 hebben ook Viverion en Wetland Wonen met veel enthousiasme kennis opgedaan via onze Academy. Voor Viverion was deze sessie een eerste stap in de verkenning om circulair te gaan bouwen. Wetland Wonengebruikte deze sessie om met twee co-makers een eerste stap te maken richting circulair onderhoud. Beide corporaties hebben hiermee ook een basis gelegd die van pas kwam bij de Circo Track die ze recent gevolgd hebben via Pioneering. De eerste resultaten van deze activiteiten zullen onder andere gedeeld worden in de volgende kennissessie van het Circuliar Fieldlab Bouw en Infra op 7 april a.s.

Ben jij ook geinteresseerd? Bekijk dan hier de voordelen en mogelijkheden van de Werksessie Circulair Bouwen!

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Werksessie Circulair Bouwen Vechtdal Wonen