Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Fieldlab Circulair on air

Datum bericht: 14 april 2020

Op 7 april is het Fieldlab Circulair On Air gestart. Deelnemers die bij één of meerdere bijeenkomsten van Pioneering's Fieldlab Circulair zijn geweest hebben hiervoor een uitnodiging gekregen en konden met een inloglink hierbij aanwezig zijn.
In deze Fieldlab Circulair sessie hebben we de gewenste stappen voor “Waardecreatie Circulair Vastgoed” verkend.

Onderzoek

In een vraaggesprek hebben de Saxionstudenten Niels Coops en Sebastiaan Klemm  hun onderzoek naar het waarderen en financieren van circulair vastgoed toegelicht.
 
Klik op de foto hiernaast voor de PDF

 

• Van lineair naar circulair: Wat voor waarde voegt dit toe?
• Welke belemmeringen zijn er en kunnen we die omzetten in kansen.
Wat is de meervoudige waardecreatie in sociale circulaire woningbouw?

 

 

Het onderzoek is uitgevoerd om dit uiteindelijk te toetsen op drie scenario’s.

• Traditionele sociale huurwoning
• Circulaire sociale huurwoning op systeemniveau
• Circulaire sociale huurwoning op componentniveau

 

 

 
 
 
In dit onderzoek zijn drie waardes benoemd:
1. Hergebruikwaarde
2. Ecologische waarde
3. Sociale waarde

 

Werkgroep Waardecreatie

De werkgroep Waardecreatie die vanuit het Fieldlab Circulair aan dit onderzoek hebben bijgedragen zijn:
• Bart Breedijk – Heijmans
• Roor de Gans – Reinbouw
• Bert Schipper – Welbions
• Marc de Lat – Eshuis
• Dan Hartenberg – Hegeman
 
Zij geven hun ambitie aan voor Waardecreatie van Circulair Vastgoed. Wat is hun stip op de horizon?

Brianstorm

Voor de brainstorm is gebruik gemaakt van mentimeter.
Vraagstelling: Wat is de volgende stap voor waardecreatie van circulair vastgoed?

Bijgaand in een ‘mindmap’ de samenvatting van de resultaten van de brainstorm.

Vervolg

Concrete eerste vervolgstappen:
1. Uitwerken van businesscase naar valuecase
2. Analyseren van de verschillende type uitvraag Circulair Bouwen en kennis delen

Oproep:

Wie op een van beide onderwerpen wil meedenken en meewerken kan zich hiervoor aanmelden bij Joke Bults van Pioneering.

Links en verwijzingen:

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Fieldlab Circulair on air