Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Proeftuin deltaWonen

Datum bericht: 2 juni 2020

Pioneering heeft de uitvraag van deltaWonen voor de proeftuin circulair aan de Veemarkt in Zwolle begeleidt. Van de kick-off sessie op 2 december 2019, naar de inschrijving en selectie van de teamtrekkers op 13 januari 2020, de pitch&match sessie op 21 januari tot de ateliersessies in februari, maart en april. deltaWonen is nu samen met Stomp Events, Lagemaat en Overmorgen verder met de uitwerking gegaan, zie ook de buurtfilm.

Buurtfilm

Een belangrijk onderdeel in ons proces is  dat er ook een meerwaarde gecreëerd wordt voor de mensen die gebruik gaan maken van het gebouw of er mee te maken hebben.  Zij zijn de uiteindelijke dragers van het succes van het gebouw. Hiervoor is het van belang dat wij weten waar hun behoeftes liggen. Om hierachter te komen is Semoira de wijk in gegaan met een camera en een microfoon om de mensen te ondervragen. Op gepaste afstand zijn alle gesprekken opgenomen en samengevat in een buurtfilm. Een mooi startpunt voor de verdere ontwikkeling van de proeftuin en om te beslissen wat voor doel het terrein gaat krijgen.
De film zie je hier: https://youtu.be/nahVwqAArGo

 

Hieronder het proces hoe Pioneering de uitvraag van deltaWonen voor de proeftuin circulair aan de Veemarkt in Zwolle heeft begeleidt.

STAP 1.     Kick-off

Kick-off sessie voor alle belangstellenden met uitleg over proeftuin circulair: visie, randvoorwaarden, criteria en proces. Roulerend gaan de deelnemers langs vier plekken waar uitleg gegeven wordt over:

 1. Visie
 2. Randvoorwaardes
 3. Proces
 4. Historie/locatie

STAP 2.     Inschrijving en selectie  teamtrekkers

Teamtrekkers zijn personen of bedrijven die samen met een team het project willen gaan organiseren, opzetten, coordineren. Zij verzamelen een groep teamleden om zich heen waarmee zij dit willen gaan uitvoeren.
Teamleden zijn bedrijven die of een product of dienst hebben die zij in het project willen gaan inzetten.
 • Potentiele teamtrekkers kunnen zich aanmelden
 • De teamtrekkers worden geïnformeerd over het aanleveren van extra informatie en hun motivatie omtrent de aanmelding
 • Teamtrekkers sturen hun motivatie in op blanco formulier aan de hand van een aantal vragen over circulariteit, samenwerking en het project
 • Een onafhankelijke jury (Joke Bults namens Pioneering en Martijn van Dijk namens deltaWonen) beoordelen de inzendingen en selecteren 7 teamtrekkers. De geselecteerde teamtrekkers ontvangen hiervan de volgende dag een bericht met korte argumentatie. De overige partijen worden alsnog uitgenodigd zich aan te melden als teamlid.
 • Teamleden kunnen zich aanmelden
 • Potentiële teamleden vertellen in een korte vlog over hun product, visie en toegevoegde waarde.

STAP 3. Pitch & match

Tijdens de Pitch&Match stellen teamtrekkers hun team samen en beoordeeld een onafhankelijke jury welke teamtrekker in concurrentie met andere teamtrekkers het project verder mag gaan uitwerken.
 • Pitch: Voorafgaand aan de Pich&Match krijgen de teamtrekkers ‘s ochtends een korte pitchtraining van deltaWonen. ‘s Middags is de officiele pitchsessie en presenteren te teamtrekkers hun ideeën voor de jury en de potentiele teamleden.
 • Vlog: Een compilatie van de vlogs wordt getoond
 • Match: Teamtrekkers en potentiële teamleden zoeken elkaar op en aan de hand van het 7S-model zoeken zij teamleden.
 • Terugkoppeling: Teamtrekkers presenteren koppelen plenair terug welke informatie zij opgehaald hebben in de match sessie.
 • Beoordeling: In een open juryberaat beslist de jury welke teamtrekker(s) onder begeleiding van deltaWonen en Pioneering hun ideeën uit kunnen werken.

STAP 4. Ateliersessies

In het oorspronkelijke plan zou elk team drie keer in gesprek met de opdrachtgever en Pioneering om de uitwerking van de proeftuin vorm te geven. Omdat de drie teamtrekkers elkaar heel goed aanvullen is in onderling overleg besloten dat de drie teamtrekkers samen in de drie ateliersessies de opgave verder uitgewerken. Tijdens de ateliersessies wordt geïnventariseerd welke aanvullende expertise nodig is om te komen tot een voorlopig ontwerp.
 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Proeftuin deltaWonen