Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Inventarisatie impact Coronacrisis op de bouwsector

Datum bericht: 8 juni 2020

Eind april hebben de bouwkunde afdeling van Universiteit Twente en Pioneering het gesprek gevoerd met deelnemers uit ons netwerk. De opgehaalde informatie geeft inzicht in de problemen die in de bouw ontstaan zijn door de Corona maatregelen. Hoewel er op het moment door veel partijen geworsteld wordt om werkzaamheden zo veel mogelijk te continueren binnen de gestelde kaders, bevinden de verwachte problemen zich voornamelijk op de lange termijn in de vorm van continuïteit.

Op 4 juni vond een tweede sessie plaats waarbij Léon Olde Scholtenhuis, assistant professor van Universiteit Twente, de aanleiding presenteerde en de aanwezigen meenam in de uitkomsten van de bijeenkomst in april. Daarna was het podium voor een presentatie van Henri de Wilde, sectorspecialist Bouw van Rabobank Nederland, die een toelichting gaf op de twee rapporten die recent door de Rabobank zijn uitgebracht.  Ook waren Wilbert Schellens van Bouwend Nederland en Berthold van Benthum van Techniek Nederland aanwezig om vanuit de brancheorganisaties een reflectie te geven en mee te denken in discussies.

Oplossingen zoeken

Hierna gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek. Door deelnemers wordt gesteld dat er oplossingen gezocht en gedeeld moeten worden binnen de gehele sector. Concreet werden hier vaak maatregelen in de digitalisering genoemd, maar ook het blijven investeren in lopende ontwikkelingen richting duurzaamheid en industrialisering van bouwprocessen wordt als essentieel ervaren om de sector ook op de langere termijn overeind te houden en aan de vraag te kunnen voldoen.

Tijdens de sessie werd er overwegend pragmatisch gedacht en voornamelijk naar oplossingen voor de korte termijn: het ‘laaghangend fruit’. Denk hierbij het ontwikkelen van digitale stakeholderparticipatie of richtlijnen voor bouwprocessen in de anderhalve-meter-samenleving. De “bouwsector” bestaat echter uit veel verschillende sub-sectoren met ieder hun eigen problemen. Ook de oplossingsrichtingen verschillende daarom per soort bedrijf en sub-sector. Zo wordt verwacht dat door de steeds toenemende vraag naar woningen in de woningbouwsector weinig economische terugslag zal zijn ten gevolge van de crisis, terwijl dat er in de GWW op de lange termijn terugval wordt verwacht.

 

Overheden

Tot slot wordt er door deelnemers uit de markt een leidende rol van (opdrachtgevende) overheden gevraagd. Slim indelen van werk en naar voren halen van werkzaamheden die wel binnen deze situatie uitgevoerd kunnen worden spelen daarbij een rol, maar ook, en wellicht nog belangrijker, het blijven verlenen van vergunningen en het uitvragen van projecten zonder hierbij oog te verliezen voor de spelende tendensen zoals de energietransitie. Middels initiatieven als “samen doorbouwen aan Nederland” probeert de sector gezamenlijk de gehele keten te stimuleren om de opdrachten en uitvoering op gang te houden. Het gehele bouw-ecosysteem moet, zowel in als na de crisis, in evenwicht blijven om de continuïteit te waarborgen.

Vervolg

Vanuit de twee sessies is een rapport opgesteld. Hierin is de korte, middellange en lange termijnvisie te lezen die uit de gesprekken is opgemaakt. Pioneering gaat in het najaar een vervolg organiseren op deze sessies. Hiervoor wordt een uitnodiging verzonden naar het netwerk. Aandachtspunten die we meenemen binnen de organisatie om aan te werken of te organiseren zijn 

  • Vertrouwen in zelfde doelen en samenwerking verbeteren 
  • Volwassen worden in digitalisering (Tbv versnellen) 
  • Blijf innoveren op energietransitie/duurzaamheid en circulair 
  • Blijf innoveren op industrialiseren, we moeten productiviteit halen die we niet eerder hadden ivm groei huishoudens 

De aanleiding en de eerste bevindingen werd toegelicht door Léon Olde Scholtenhuis. Hieronder vind je de opname van zijn presentatie.

 

 

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Inventarisatie impact Coronacrisis op de bouwsector