Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Bibliotheek > Prijsvraag Smart Smarter Smarteast

Prijsvraag Smart Smarter Smarteast

Ter ere van het 10-jarig bestaan van Pioneering, organiseerde Pioneering de prijsvraag Smart, Smarter, SmartEAST. Tijdens het Jubileumevent van Pioneering op 5 juli 2018 werden de twee winnaars bekend. 

Winnaar 1: Woningcorporatie Reggewoon, Nijhoff Architecten en Dr. Ten waren één van de twee winnaars van de prijsvraag. Deze partijen gaan een samenwerking met elkaar aan om de haalbaarheid te onderzoeken van de toepassing van een zeezoutbatterij in een nieuw te bouwen off-grid levensloopgeschikt in Wierden.

Winnaar 2: Gemeente Dalfsen en H2 b.v. waren de andere winnaar van de prijsvraag. Deze partijen gaan een samenwerking aan om de mogelijkheden van een waterstof hub in de gemeente Dalfsen te verkennen.

De winnaars hebben beiden gewonnen:

 • Een bedrag van €10.000 euro (ter vrije besteding aan het verder ontwikkelen van het winnende voorstel).
 • ‚ÄčOndersteuning van een projectmanager (t.w.v. €25.000) die door de Organisator ter beschikking wordt gesteld om de haalbaarheid van het Voorstel te onderzoeken
 • Regionale en landelijke publiciteit. 

Inzenders konden ons verrassen met hun oplossing op (één van) de volgende zeven vraagstukken

 1. Smart asfalt, Provincie Overijssel
  De uitdaging: In 2023 moet 50% van de asfaltdeklagen circulair én CO2-vrij zijn
  De vraag: Hoe komen we tot deze reductie van traditioneel asfalt?


  Waterstofhub Dalfsen, gemeente Dalfsen

 2. De uitdaging: Duurzame energie met lokale kracht
  De vraag: Welk innovatief idee heb jij om waterstof te introduceren?
   

 3. Klimaatactieve dorpen en steden, Waterschap Vechtstromen
  De uitdaging: Regenwater in steden goed afvoeren
  De vraag: Welke oplossing bied je om bedrijven en burgers samen actief schouders te laten zetten onder klimaatadaptatie in de stad?
   

 4. Aardgasloze en intelligente warmtevoorziening, Saxion Hogescholen
  De uitdaging: Locatie Ko Wieringa verbruikt 550.000m3 gas voor verwarming van het gebouw.  
  De vraag: Wat zijn intelligente en duurzame oplossingen om in de warmtevraag van deze locatie te voorzien? 
   

  Smart onderhoud van stuw de Haandrik, Waterschap Vechtstromen
 5. De uitdaging: Monitoren van (niet-zichtbare) stuwconstructie
  De vraag: Welke technieken en analyses zeijn er te bedenken, zodat informatie over conditie van de stuw beschikbaar komt?
   

 6. Off grid en levensloopgeschikt wonen in Wierden, Reggewoon
  De uitdaging: Nieuw te bouwen wooncomplex moet off-grid
  De vraag: Welke ideeën en oplossingen dragen bij aan duurzaam off-grid wooncomplex?

   

 7. Weten van kwaliteit van kunstwerken, Provincie Overijssel
  De uitdaging: Onvoldoende data beschikbaar over de degeneratie van kunstwerken
  De vraag: Wat zijn nieuwe technieken om te voorspellen, meten en monitoren wat effecten zijn op constructieve veiligheid van beton? 
   

De achtergronden bij alle 7 vraagstukken in een keer downloaden kan ook. In deze PDF zijn ze gebundeld.

Twee prijswinnaars bekend

De twee winnende koppels van Pioneering-prijsvraag Smart, Smarter, SmartEAST zijn tijdens het Jubileumevent bekend gemaakt.

Het eerste winnende koppel, Gemeente Dalfsen en Schellekens Consultancy, wint met hun bijdrage aan de totstandkoming van de waterstofhub in gemeente Dalfsen: een waterstof gedreven beregeningspomp voor akkers en gewassen.

Het tweede koppel, Woningcorporatie Reggewoon en Nijhoff Architecten, wint met hun bijdrage aan een off-grid wooncomplex in Wierden: Zout, de witte motor.

Tijdens het feestelijke 10-jarige jubileum van Pioneering kregen de ruim 250 deelnemers van juryvoorzitter Marjet Rutten te horen wie de voorlopige winnaars waren. De winnaars ontvangen een geldbedrag van € 10.000 en een projectmanager van Pioneering t.w.v. € 25.000 die de winnaar en de opdrachtgever helpt bij de volgende stap om het vraagstuk op te lossen. 

Waterstof gedreven beregeningspomp
Het eerste winnende koppel, Gemeente Dalfsen en Schellekens Consultancy, wint met hun bijdrage aan de totstandkoming van de waterstofhub in gemeente Dalfsen: een waterstof gedreven beregeningspomp voor akkers en gewassen.

De jury vindt dit voorstel een heel concreet en tastbaar idee. Juist door klein te beginnen is het effect snel zichtbaar en biedt het mogelijkheden voor opschalen. 

Rob Schellekens: “Ik hoop dat onze oplossing bijdraagt aan maatschappelijk draagvlak voor de toepassing van waterstof. Op kleine schaal kunnen we laten zien dat waterstof veilig én de toekomstige energiedrager is.” André Schuurman (wethouder gemeente Dalfsen): “Deze oplossing draagt absoluut bij aan de opdracht om als gemeente te verduurzamen.”

Zout, de witte motor
Het tweede koppel, Woningcorporatie Reggewoon en Nijhoff Architecten, wint met hun bijdrage aan een off-grid wooncomplex in Wierden: Zout, de witte motor.

De jury waardeert vooral de toepassing van de zoutbatterij in het plan voor een off-grid wooncomplex. 

John Olde Olthof (Reggewoon): “De zoutbatterij is een proven conceptop kleine schaal. Het is fantastisch om dat nu op grote schaal toe te passen en daarmee een bijdrage te leveren aan de  duurzaamheid en betaalbaarheid van onze woningen.” Geert Nijhoff: “Ons voorstel wordt veel beter als je het samen doet, daarom hebben we direct samenwerking gezocht met de leverancier van de zoutbatterijk.”

Achtergrond prijsvraag
Pioneering beoogt Oost-Nederland nog beter op de kaart te zetten als representatief innovatiegebied. Met de prijsvraag zocht Pioneering slimme ideeën en oplossingen voor 7 uitdagende maatschappelijke uitdagingen. Alle vraagstukken hebben een link met bouw en infra.

Door de uiteenlopende vraagstukken, zijn er zeer gevarieerde oplossingen aangedragen: van klein en nieuw tot groots en bestaand met een vernieuwde toepassing. De innovatiejury heeft uit de 8 genomineerden 2 voorlopige winnaars gekozen. Daarbij lette de jury vooral op de haalbaarheid, de bijdrage aan SmartEAST en de publiciteitswaarde van de oplossingen.

Rutger Vrielink, directeur Pioneering: “Fantastisch dat er veel Pioneers innovatieve oplossingen hebben gereageerd op de uitdagende en relevante vraagstukken van de koplopers! Een mooi voorbeeld hoe bedrijven uit de bouw en infra elkaar uitdagen, vinden en versterken via Pioneering, het platform voor vernieuwing in de bouw en infra.”

Pioneering blijft door de uitvoering van het projectmanagement de voortgang volgen en zal de resultaten met haar netwerk delen. Op deze wijze worden ook andere organisaties geïnformeerd én geïnspireerd.

Home > Bibliotheek > Prijsvraag Smart Smarter Smarteast