Laat je inspireren bij het Pioneering Café!Zien we jou ook op 7 september?
Alles weten over het verduurzamen van sociale huurwoningen?Kom 21 september naar de kennissessie
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKennisdelen en inpireren!
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Stage- en Afstudeerplekken

Pioneering heeft op regelmatige basis stage- en afstudeerplekken voor studenten op het niveau op MBO, HBO en universitair niveau.We kunnen ons ook voorstellen dat sommige opdrachten projectmatig kunnen worden aangevlogen door studenten uit verschillende disciplines. Aanmelden voor een van onderstaande stages kan via info@pioneering.nl.

Wij zoeken studenten die nieuwsgierig zijn en zelfstandig werken. Wij dagen jou uit om het maximale uit je zelf te halen. Je helpt (meerdere) bedrijven om hier een volgende stap in te maken. Bij Pioneering krijg je de kans om bij een diversiteit van bedrijven in de keuken te kijken. Je ziet daardoor hoe verschillend bedrijven opereren en/of hoe divers projecten in de bouwsector zijn.
 
Pioneering is een projectorganisatie. Dat betekent dat de mensen die voor Pioneering werken veel buiten de deur zijn. Je werkt zelfstandig en deelt je eigen tijd in. Het betekent echter ook dat je in staat bent om aan te geven waar je tegen aanloopt en je vragen te stellen. Vanzelfsprekend maken we tijd om jou te coachen en begeleiden.

Stichting Pioneering, werkplaats Innovatieve Processen heeft meerdere boeiende stage- en afstudeeropdrachten in de aanbieding. Je kunt er op korte termijn mee aan de slag. 

Voor de volgende opdrachten zoeken wij mensen:

Circulair bouwen

1) In kaart bregen van bestaande circulaire projecten in onze leefomgeving

LEAN

2) Samenstellen van het online platform Twente bouwt LEAN
3) Opstellen van de praktijkhandleiding: het LEAN bouwproces
4) Maken van een quick-win-test "Hoe word ik meer LEAN?" 
5) Ontwikkelen van een LEAN label voor klantprestaties

Overig

6) Door vele kijkjes in de keuken het label Powered by Pioneering ontwikkelen
7) Asbest van het Dak - business- en samenwerkingsmodellen ontwikkelen

Hieronder volgt een uitgebreide beschrijving van die opdrachten. We horen graag of jij de student bent die we zoeken of dat je studenten kent die met bovenstaande opdrachten aan de slag willen. 

1) Circulaire projecten in onze leefomgeving

Aanleiding

De NL overheid heeft uitgesproken in 2050 volledig circulair te willen zijn. Werk aan de winkel, want we kennen nog maar weinig circulaire projecten in Twente. 

Student

We zoeken een student die circulaire projecten die er al zijn in kaart brengt. Jij inventariseert wat er al is en legt dit vast. De wijze waarop jij de projecten in kaart brengt, zorgt voor inspiratie bij de deelnemers van Pioneering. 

Met het in kaart brengen en delen van deze projecten ontdekken we wat de mogelijkheden zijn en brengen we een versnelling op gang. Aanmelden voor deze stage kan via info@pioneering.nl.
___________________________________________________

2) vullen van het online platform Twente bouwt LEAN 

Aanmelden voor deze stage kan via info@pioneering.nl.

___________________________________________________

3) opstellen van de praktijkhandleiding: het LEAN bouwproces

Aanleiding

Bedrijven in de bouwbranche zijn continu aan het verbeteren en zoeken naar de best mogelijke verbetermethoden. Lean Werken is een belangrijke mogelijkheid om te verbeteren.

Student

Bedrijven kunnen hierbij gebruik maken van een praktijkhandleiding. Zo’n handleiding beschrijft voor hen een algemene en praktische Lean werkwijze. En geeft handvatten aan gebruikers om deze werkwijze ook daadwerkelijk in de eigen projecten en organisatie toe te passen.

Er is al eerder een praktijkhandleiding Resultaatgericht Samenwerken ontwikkeld, die houvast kan bieden voor deze opdracht. Aanmelden voor deze stage kan via info@pioneering.nl.

___________________________________________________

4) maken van een quick-win-test "Hoe word ik meer LEAN?"  

Aanmelden voor deze stage kan via info@pioneering.nl.

___________________________________________________

5) ontwikkelen van een LEAN label voor klantprestaties

Aanleiding

Een van de ambities van de deelnemers aan het Platform Twente bouwt LEAN is het inzichtelijk maken van de klantprestaties. Kunnen we ons zelf uitdagen? En wat meet je dan? Is dit een voorbeeld van het inzichtelijk maken klantprestatie: gebruiker-bepaalt-vergoeding-voor-beheer-en-onderhoud-openbare-ruimte

Student

De vraag aan jou is: als we onze klantprestaties continue willen verbeteren, hoe doen we dat? We vragen aan jou een advies. 

Daar komen heel veel vragen bij kijken, samen zoeken we naar een afbakening.
Vragen zijn bijvoorbeeld: Wie zijn de klanten? Hoe worden klantprestaties inzichtelijk en meetbaar gemaakt? En is het mogelijk om deze onderling vergelijkbaar te maken? Tussen projecten? En tussen bedrijven? 
Hoe doe je dit zonder nieuwe platforms, toetsen en certificaten in het leven te roepen? Wordt het een nieuw beoordelingscriterium om aan te voldoen? En hoe past dat bij de waarde van onderling vertrouwen?

Aanmelden voor deze stage kan via info@pioneering.nl.

___________________________________________________

6) Door vele kijkjes in de keuken het label Powered by Pioneering ontwikkelen

Aanleiding

Projecten die onder de vlag van Pioneering worden uitgevoerd, dragen bij aan innovatie in de bouw. De afgelopen jaren zijn al veel verschillende projecten en samenwerkingen tot stand gekomen. Die samenwerkingen kunnen we veel beter uitdragen en gebruiken om nieuwe projecten te ontwikkelen. We willen toewerken naar het label Powered by Pioneering en dat label actief uitdragen. 

Student

Om een start te maken met Powered by Pioneering zoeken we een student die de introducties die Pioneering haar leden in haar netwerk verschaft in beeld brengt. Door gesprekken bij te wonen, op basis van interviews, foto's, film ed. gaat de student aan de slag met een reeks die vertelt (storytelling) waar Pioneering toe leidt/aanzet. 

Op basis van de inzichten die de student op doet volgen aanbevelingen voor het label 'Powered by Pioneering'. 
We vragen van de student creatieve ideeën, sociale vaardigheden en aanstekelijk enthousiasme. De student krijgt de vrijheid om het concept voor de storytelling-reeks te bedenken en dat ook in uitvoering te brengen. Aanmelden voor deze stage kan via info@pioneering.nl.
___________________________________________________

7) Asbest van het Dak - business- en samenwerkingsmodellen ontwikkelen 

Aanleiding

Verwering van oude asbestdaken en branden, waarbij asbest vrijkomt worden, vormen potentiële gezondheidsrisico’s voor de omgeving. De provincie Overijssel start daarom met de betreffende partners een project voor de verwijdering van 80% van de asbestdaken op bedrijfsgebouwen in Overijssel tussen nu en 2018. 

Het blijkt nog niet eenvoudig om bedrijven hiervoor in beweging te krijgen, het is nog niet duidelijk waar de winst van de investering zit. 

Student

De opdracht vraagt van de student om te onderzoeken wat er allemaal komt kijken bij het verwijderen van asbest. Wat is de kostprijs van asbest verwijderen? Naast het verzamelen van informatie over asbest van het dak, ga je aan de slag met de kansen die er zijn: wat is het belang van verzekeraars, nutsbedrijven, gemeentes en natuurlijk degene bij wie het asbest op het dak ligt? Waar liggen quick wins doordat de asbestdaken bijv. veel zonne-energie opleveren? Kunnen we komen tot samenwerkingsverbanden waarin voor iedereen een win win situatie ontstaat? Aanmelden voor deze stage kan via info@pioneering.nl.

_______________________________________________ 

Boek afstudeeronderzoeken

In het jaar 2012 heeft Stichting Pioneering een boek uitgebracht waarin de stage- en afstudeeronderzoeken die verbonden aan Pioneering zijn beschreven.

Download het boek hier.

Home > Bibliotheek > Stage- en Afstudeerplekken