Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Circulaire Bouweconomie > Grensoverschrijdend Circulair Fieldlab Twente

Circulair Fieldlab Twente

In Twente bouwen we aan een grensoverschrijdend fieldlab. Een experimenteer, onderzoek en opschaallocatie voor Circulair bouwen in een fysieke en/ of virtuele omgeving. Waarin Ondernemers, (semi)Overheid en Kennisinstellingen samen inzetten op nieuwe modellen op technisch (industrie, bouw), financieel (banken, energiemaatschappijen) en organisatorisch (publiek-privaat-kennisinstelling) vlak. Via keten- en regionalesamenwerking werken Pioneering, FME, the Green BusinessClub Twente en de Agenda voor Twente aan een nieuw duurzaam economisch model! 

Tijdens de fieldlabbijeenkomst van 23 september 2019 zijn op 6 thema's mogelijke plannen benoemd die tot projecten kunnen leiden. De thema's zjin:

  1. circulair ontwerpen en bouwen;
  2. meten;
  3. informatie en data;
  4. waardecreatie en financieren;
  5. borging; en
  6. ketentransformatie.

De plannen worden uitgewerkt tot ketenbrede samenwerkingsprojecten.

 

GRENSOVERSCHRIJDEND CIRCULAIR FIELDLAB  TWENTE

Verbinden - Activeren - Uitdagen - Kennisdelen - Innoveren - Testen - Tools

 Implementeren - Valideren - Samenwerken - Leren

Home > Circulaire Bouweconomie > Grensoverschrijdend Circulair Fieldlab Twente