Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Circulaire Bouweconomie > Masterclass Circulair bouwen

Masterclass Circulair bouwen

In Nederland wordt veel gebouwd, gerenoveerd en gesloopt. Hiervoor zijn veel materialen nodig. Bij het slopen van gebouwen zijn in de huidige bouwpraktijk, materialen van niet hernieuwbare grondstoffen vaak niet meer of in minder mate herbruikbaar of gaan zelf verloren door verbranding. Daarnaast raken ook fossiele brandstoffen op, en daarmee ook de materialen die hieruit voortkomen.

Circulair en biobased bouwen zijn meer duurzame oplossingen die ook economische kansen bieden en het binnenmilieu in gebouwen zullen verbeteren. Ook binnen Pioneering is Circulair bouwen een speerpunt. De werkplaats HTSM heeft met een groep Pioneers de werkgroep “Circulair bouwen” geïnitieerd en hiermee een projectplan opgesteld. In de 2e helft van 2017 wordt gestart met de Uitvraag en Masterclass Circulair Bouwen waarvoor op dinsdag 12 september wordt gestart met een marktconsultatie.
 

Woningcorporatie de Woonplaats heeft het voornemen om een blokje van 7 woningen in de wijk “Stroinkslanden” te slopen en op deze plek circulair nieuw te bouwen.  Aan de hand van deze te ontwikkelen woningen kunnen deelnemers in verschillende consortia kennis ontwikkelen en delen over circulair bouwen.  Opdrachtgever De Woonplaats formuleert hiervoor een 'Programma van Ambitie'. Deelnemers vormen gelijkwaardige consortia waarbij een deelnemer in meerdere consortia mag deelnemen. De uitvraag is voor zowel bouw- als niet bouw gerelateerde bedrijven.  
 
Ieder consortium stelt een visie op over de wijze waarop zij het ambitieniveau van de opdrachtgever willen vertalen (geen schetsontwerp).  Consortia worden hierbij begeleidt door Pioneering en volgen Masterclasses waarin zowel inhoudelijke trainingen als begeleiding wordt gegeven door kennisexperts. Het consortium dat het dichtst tegen het ambitieniveau van de opdrachtgever aan zit gaat het project daarna ook daadwerkelijk uitwerken, detailleren en uitvoeren. Het bouwbudget staat vast, de kostprijs is geen criterium. 
 
 
Na afloop van het gemeenschappelijke traject hebben de consortia niet alleen kennis van circulair bouwen, de verschillende woonconcepten en de juridische en financiële mogelijkheden, maar krijgen de consortia ook publiciteit in de vorm van kennissessies en publicaties in regionale en landelijke vakbladen.  
De marktconsultatie, matchingsdag en de masterclasses zijn gepland tussen 12 september en eind december.  In januari 2018 vinden de presentaties plaats van de visie en de gunning. Dit project is de eerste in een reeks waarbij er naar Pioneering streeft om ieder half jaar een nieuw circulair bouwproject op te starten.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke Bults via telefoonnummer: 06 81 26 56 38 of j.bults@pioneering.nl.
 

Home > Circulaire Bouweconomie > Masterclass Circulair bouwen