Weten wat data voor je ontwerp kan doen?Workshop Parametrisch Otwerpen
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Deelname

Pioneering: Hét platform voor vernieuwing in de bouw

De kracht van Pioneering is dat meer dan 200 ondernemers, kennisinstellingen, overheden én opdrachtgevers met elkaar samenwerken aan het realiseren van verbindingen, zinvolle innovaties en vernieuwend ondernemerschap gelieerd aan de bouw in Oost Nederland, binnen de driehoek Nijmegen-Apeldoorn-Hoogeveen. 

4 pijlers van Pioneering

Pioneering is hét platform dat helpt om rendabele innovaties te realiseren en op te schalen. Deelnemers van Pioneering hebben toegang tot inspiratie, kennis en een netwerk van innovatieve koplopers.

 

Pioneering gaat te werk op basis van 4 pijlers:

AGENDEREN:

Kennis en trends: tijdens diverse kennissessies deelt Pioneering kennis en trends uit het werkveld. In een kennissessie worden deelnemers scherp gehouden. Daarnaast is dit de plek om de condities te agenderen die nodig zijn om te innoveren en op te schalen.

Inspiratie: Tijdens inspiratiesessies deelt Pioneering informatie en inspiratie uit andere sectoren dan de bouwsector. Die informatie is uiteraard te gebruiken om de bouw te innoveren. We maken innovatie in de bouw weer leuk!

ONTMOETEN:

Pioneering faciliteert de ontmoeting tussen ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en opdrachtgevers. Tijdens alle bijeenkomsten is er aandacht voor het agenderen van opgedane kennis of voorziene trends/inspiratie én het leggen van verbindingen tussen de deelnemers. Alles gericht op het zo goed mogelijk combineren van deze twee tot het komen tot innovatieve projecten.

MATCHEN:

Pioneering houdt haar ogen open voor kansen op innovatieve projecten die deelnemers van Pioneering met elkaar uit kunnen voeren. Pioneering gaat daar actief naar op zoek, maar deelnemers kunnen Pioneering ook benaderen als intermediair. Pioneering gaat op zoek naar een koppeling tussen mensen, projecten en middelen.

INNOVEREN:

Deelnemers kunnen projecten aandragen of er in participeren, om gezamenlijk aan concrete innovaties te werken en te realiseren. Innovaties die rendabel, opschaalbaar en (maatschappelijk) relevant zijn. Pioneering levert in verschillende rollen, afhankelijk van de behoefte, ondersteuning in deze projecten. 
Participatie in projecten valt buiten de deelnemersbijdrage. Kosten en investeringen die door participanten in projecten worden gemaakt zijn, na aftrek van eventuele subsidiabele kosten, voor rekening van de deelnemende participanten. De uitkomsten en opbrengsten zijn voor de participanten. Een eventuele rol van Pioneering is afhankelijk van de behoefte.  

Pioneering vraagt een actieve houding van haar deelnemers. Innovatie creëren we door met elkaar te delen en samen te werken. Dit doen we binnen een viertal dynamische thema’s met vijf werkplaatsen vanuit drie regio’s (Gelderland, Twente en Noordwest Overijssel). Binnen een werkplaats(en) heb je jaarlijks een intake, 4-6 kennis- en inspiratiesessies en kun je jaarlijks naar de feestelijke werkplaatsbijeenkomst. De Chef Werkplaats is jouw contactpersoon en kent jouw bedrijf het best, zodat we optimaal kennis met elkaar delen. 

Als deelnemer van Pioneering sluit je je aan bij één of meer van de thema’s (zie keuzepakketten):

  • Inn2GWW
  • Duurzaamheid
  • Hightech systemen en materialen
  • Innovateve processen

Daarnaast geef je aan in welke van de drie regio(‘s) je actief bent. (Gelderland, Twente en/of Noordwest Overijssel) Hiermee houden we je op de hoogte van de activiteiten die bij je passen.

Innoveren: deelname aan projecten

Deelnemers kunnen daarnaast projecten aandragen of in projecten participeren. Participatie in projecten valt buiten de deelnemersbijdrage. Kosten en investeringen die door participanten in projecten worden gemaakt zijn, na aftrek van eventuele subsidiabele kosten, voor rekening van de deelnemende participanten. De uitkomsten en opbrengsten zijn voor de participanten. Een eventuele rol van Pioneering is afhankelijk van de behoefte.  

Keuzepakketten

Deelnemers kunnen kiezen uit een van de volgende pakketten.

* Het instaplidmaatschap bedraagt € 375,-- ex BTW voor 2018 en is bedoeld voor ZZPers (KvK meesturen bij aanmelding) of het eerste jaar voor Start-up bedrijven (daarna verschuiven start-ups naar basis). Het basistarief voor 2018 bedraagt € 750,-- ex BTW en het premiumtarief voor 2018 bedraagt € 1000,-- ex BTW.

** Niet deelnemers van Pioneering kunnen 1x om niet kennismaken. Daarna worden zij deelnemer of betalen € 100 per bijeenkomst en € 150 voor het jaarevenement (ex BTW). Bij bijeenkomsten die met netwerkpartners worden georganiseerd kunnen afwijkende bijdragen voorkomen. 

Wilt u deelnemer worden van Pioneering?

Download hier het deelnameformulier en stuur het naar:

Stichting Pioneering
t.a.v. mevrouw C.E. Oude Wesselink

The Gallery
Postbus 545
7500 AM Enschede

Of per mail: c.oudewesselink@pioneering.nl

Op deelname aan Pioneering zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Home > Deelname