Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Energietransitie

Nederland is op weg naar een duurzame toekomst en als belangrijk onderdeel daarvan naar een duurzaam energiesysteem. In dat veranderingsproces moeten telkens afwegingen worden gemaakt; afwegingen tussen technologische opties, de institutionele vormgeving daaromheen en de betrokkenheid van alle stakeholders daarbij. Keuzen van nu zijn sterk bepalend voor het systeem zoals het er halverwege deze eeuw uit zal zien. En dat terwijl er nog vele onzekerheden zijn. Het is daarom een zoektocht. 

Pioneering werkt in deze zoektocht samen met deelnemers zoals gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders, energiebedrijven en kennisinstellingen. Naast de innovaties op technisch vlak is er aandacht voor de bewoners, huurders en eigenaren: hoe betrekken we de bewoners bij de energietransitie? 

De energietransitie brengt verandering in de gebouwde omgeving met zich mee, voor woningen en kantoren en bedrijven. In alle sectoren van de bouw, in nieuwbouw en onderhoud, in de bouw- en installatiebranche. De energietransitie heeft gevolgen voor onze (ondergrondse) infrastructuur en er zijn raakvlakken met uitdagingen op het gebied van o.a. water & klimaat en de circulaire bouweconomie.

Home > Energietransitie