Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Energietransitie > GO Duurzaam

GO Duurzaam

Samen de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving in Oost-Nederland verduurzamen

Bio-energiecluster BEON en bouwinnovatiecluster Pioneering werken onder de naam 'GO Duurzaam' met elkaar samen om de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving (GO) in Oost-Nederland te verduurzamen en de bedrijvigheid en innovatiekracht van hun deelnemers verder te vergroten, vooral bij het MKB. Zij willen dit bereiken door zowel het delen en ontwikkelen van kennis en ervaring voor product- en procesinnovatie als ook het samen uitvoeren van nieuwe projecten op het gebied van duurzame warmte door het combineren van een reductie van de warmtevraag met het duurzaam produceren van de resterende warmtevraag.

Samenwerking

De Stichting Bio-energie Cluster Oost-Nederland (BEON) is een cluster van MKB en grote bedrijven en kennisinstellingen actief op het thema bio-energie en biobased brandstoffen. BEON heeft als doel het bevorderen van bio-energie en technologieontwikkeling in Oost-Nederland. 
Stichting Pioneering is een cluster van meer dan 160 partijen en actief op het thema innovatie in de gebouwde omgeving. Met Pioneering versterken we de regionale economische slagkracht door het bevorderen van de innovatie van bouwgerichte ondernemingen in Oost-Nederland. Hiertoe werken we met ondernemers, overheden, kennisinstellingen en onderzoeksinstellingen samen aan innovatieprojecten in zowel Twente alsook de aangrenzende regio’s.
 
In het veld van verduurzaming van de warmtevraag in de gebouwde omgeving, komen de voordelen van samenwerking vooral tot zijn recht in de toepassing van diverse isolatiemogelijkheden en de toepassingen van bio-en duurzame energie voor ruimteverwarming. Dit laat nevenstaand diagram zien met de belangrijkste middelen die ingezet kunnen worden. In de samenwerking willen de clusters zich echter niet beperken tot dit terrein. Drie opmerkingen daarbij: 
• Als grote waarde zien de clusters de mogelijkheid om samen voor een integrale oplossing te komen voor verduurzaming inclusief opties als energiebesparing, decentrale opwekking en duurzaam energienetwerk; 
• Grote warmtevragers zoals zwembaden en procesindustrie blijven belangrijke target voor de toepassing van bio-energie, bij deze projecten ligt de lead bij BEON; 
• Voor gebruikers waar andere duurzame energie bronnen dan biomassa voor de hand liggen, neemt Pioneering de lead (bijvoorbeeld zon en bodem). Dit geldt ook voor energiebesparingsopties. 
 

Activiteiten  

Met GO Duurzaam stimuleren we de samenwerking bevorderen tussen grote en MKB bedrijven, kennisinstellingen, overheden, woningcoöperaties en andere organisaties in de bouw- en energiesector. Dit gebeurt door: 
• het delen en ontwikkelen van kennis en ervaring voor product- en procesinnovatie;  
• het samen uitvoeren van nieuwe projecten op het gebied van duurzame warmte door het combineren van de reductie van de warmtevraag en het duurzaam produceren van de resterende warmtevraag.
Om dit te bereiken gaa n we met GO Duurzaam programma’s ontwikkelen en uitvoeren zoals 
• een innovatieprogramma voor nieuwe diensten en producten 
• een marktprogramma om verduurzaming van de warmtevoorziening te bevorderen (vooral maatschappelijk vastgoed)  
• een opleidingsprogramma met aandacht voor: 
o stageplaatsen vooral bij MKB, met begeleiding en ter versterking innovatie 
o on-the job training voor MKB en grote bedrijven in de bouw- en energiesector  
o vernieuwing van het onderwijs van MBO, HBO en WO  
 
Om bovenstaande activiteiten vorm te geven en uit te voeren gaat GO Duurzaam bijeenkomsten organiseren, regelmatig berichten over activiteiten en resultaten en actief meedenken bij het duurzame energiebeleid van lokale en regionale overheden, bedrijven, woningcoöperaties en andere stakeholders. 
Voor meer informatie en vragen kunt u het beste contact opnemen via info@pioneering en hier uw vraag te stellen zodat deze door de juiste collega kan worden beantwoord. Bellen met het programmabureau van Pioneering kan ook via 088 11 25 000.
Download hier de brochure.
 

Home > Energietransitie > GO Duurzaam