Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Energietransitie > GO Duurzaam > Warmteplannen

Warmteplannen

Pioneering is gevraagd om als projectmanager op te treden van twee zogenoemde Warmteplannen: een gebiedsgerichte aanpak om van het aardgas af te gaan. Gekozen is om zowel in Hengelo als in Enschede een wijk als pilot aan te pakken. Mogelijke opties zijn daarbij zijn All-electric, aansluiten op bestaande stadsverwarming, anders benutten van de bestaande gasinfrastructuur, bijv. met groen gas, of combinaties van deze oplossingen. Tegelijkertijd ligt er bij alle eigenaren een opgave om woningen en bedrijven energiezuiniger te maken.

Willen we de doelstellingen op het gebied van CO2-neutraal, aardgasvrij en verduurzaming van de bestaande bouw in 2050 hebben gerealiseerd, dan moeten we nu beginnen. Veel partijen betrokken bij Hengelo en Enschede realiseren zich dat en zijn al enige tijd met elkaar in gesprek over de beste aanpak. Betrokkenen zijn de Provincie Overijssel, de gemeenten Hengelo en Enschede, de woningcorporaties Welbions, De Woonplaats, Domijn en Ons Huis, de Universiteit Twente en de marktpartijen Twence, Enexis, Ennatuurlijk, BEON en AllianderDGO. Pioneering is de verbinder om hierin een stroomversnelling aan te brengen.

We willen met alle partijen gaan leren van elkaar en een aanpak kiezen voor toekomstige energietransities. Binnen het project is veel aandacht voor communicatie, zowel tussen de betrokken partijen als met en naar bewoners en bedrijven in de wijken, zowel huurders als eigenaren. Bewustwording van de noodzaak tot verandering gaat vooraf aan die verandering. Betrokkenheid en commitment helpen in het tot stand brengen van die verandering.

Pioneering is onafhankelijk, is sterk in projectmanagement, staat voor innovatie in de gebouwde omgeving, brengt specifieke expertise in op het gebied van verduurzaming van gebouwen, laat de uitwerking van de wijken samenlopen met één van de innovatieprogramma’s en brengt haar netwerk in van professionele vastgoedeigenaren, bedrijven uit de bouwkolom, toeleveranciers en kennisinstellingen.

Dankzij het EFRO-innovatieprogramma ‘GO Duurzaam’, waarin Pioneering en BEON samen werken aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving, worden de kosten voor de 12 stakeholders beperkt.

 

Home > Energietransitie > GO Duurzaam > Warmteplannen