Kennisdelen en ontmoeten
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
brainstormen en kennisdelen
Regionaal verbinden
Kennisdelen in PICAANT
ProductontwikkelingAutarkische LandschapLodge

Home > Energietransitie > GO Duurzaam > Warmteplannen > Oplevering Warmteplannen

Oplevering Warmteplannen Enschede-Hengelo

Tijdens het bestuurlijk overleg van 4 maart 2019 hebben we de resultaten van de werkgroepen Nijverheid en Twekkelerveld en de Geleerde lessen vanuit de beide werkgroepen en het gehele project besproken.

Het voorkeursscenario Warmteplannen betreft voor de beide wijken een warmtenet. De uitwerking hiervan in een business case per wijk, al dan niet gecombineerd met andere stadsdelen, is door de bestuurders aan de beide projectteams per gemeente opgedragen. Er is besloten om de beide projectgroepen op informele basis verder te laten samenwerken.

De resultaten van de enquêtes in het kader van de bewonerscommunicatie en –participatie-onderzoeken zijn gepresenteerd. Daarnaast zijn de overeenkomsten en verschillen in de samenwerking binnen de werkgroepen en het proces van de totstandkoming van de warmteplannen zijn samengevat in de Geleerde lessen, die tevens met de bestuurders zijn gedeeld.

De specifieke opdrachten vanuit het GoDuurzaam programma hebben we uitdrukkelijk behandeld: we doen een oproep aan de markt om innovaties op een aantal terreinen te ontwikkelen en we communiceren tijdens een flink aantal sessies over de resultaten en de geleerde lessen:

  • Managers Openbare Ruimte Twente
  • Landelijke themadag docenten ROC’s
  • Excursie warmtenetten Hengelo-Enschede (2x) (zie boven)
  • Congres ‘Best practices in energieoplossingen’ (zie boven)
  • Bijeenkomst corporaties NoWoZo (zie boven)
  • Pioneering Café
  • Pioneering Jaarevent

Klik hier voor de inhoud van de gebruikte presentatie. 

Home > Energietransitie > GO Duurzaam > Warmteplannen > Oplevering Warmteplannen