Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Energietransitie > MDO Labs > Innovatielab Stinsburg 36

Innovatielab Stinsburg 36: Op een andere wijze naar Nul op de Meter

Datum bericht: 6 april 2018

Duurzaamheid klinkt best ingewikkeld. Daarom maken woningcorporatie Domijn, Pioneering en Reimarkt het concreet. Door te laten zien hoe je een woning energiezuinig kan maken én wat dat oplevert. Samen hebben zij de woning aan Stinsburg 36 omgetoverd tot een bijzonder duurzame proefwoning, waardoor het de eerste woning is met het etiket ‘Nul op de Meter renovatie’. De prestaties van de woning én de beleving van de huurder worden gemeten en vergeleken met een andere woning van hetzelfde type.

Om te leren van deze innovatie en andere partijen initieerde Pioneering de Meest Duurzame Oplossing-Labs waarin door corporaties, bedrijfsleven en onderwijs gezamenlijk wordt gewerkt aan duurzame renovatiemodellen. De woning aan Stinsburg 36 is één van deze MDO-Labs van Pioneering een ‘Nul op de Meter’-woning, waarbij Domijn en Reimarkt onder leiding van Pioneering samen met andere partijen zoals Friso, De Groot Installatiegroep, SolarFreezer, Pilkington en Niles Smart Home Services samenwerkten. Iedereen droeg bij om de woning op een innovatieve wijze duurzaam te renoveren.
 
Op 6 april waren alle betrokken deelnemers binnen de MDO-Labs uitgenodigd voor een kennissessie over deze innovatieve proefwoning. Jan Salverda, directeur van Domijn, heette de groep van harte welkom en hield een pleidooi voor samenwerking. Dat dit bij deze woning volop is gebeurd blijkt wel uit de vele noviteiten die in de proefwoning aanwezig zijn. Pascal ten Berge, projectleider bij Domijn: “We willen aantonen wat er allemaal mogelijk is. We denken daarom buiten de standaardoplossingen en bieden nieuwe bijzondere producten een kans. Zodat we onze woningen zo energiezuinig mogelijk kunnen maken en daarmee een steentje bijdragen aan een duurzame wereld.”
 

Wethouder Eelco Eerenberg nam de zaal mee in de gebiedsontwikkeling van de wijk Bothoven Noord, waar de woning zich bevindt. “Het is een pittige wijk om aan te pakken. Toch wil Enschede dit constructief en innovatief doen met een meerjarige aanpak. In 2040 moet deze wijk zelfvoorzienend en energieneutraal zijn. ”Om dit te realiseren wordt hier op verschillende manieren aan de transitie gewerkt: door lokale opwekking van zonnestroom via het Polaroid complex, verduurzaming van het warmtenet en acties voor energiebesparende maatregelingen voor particulieren. Daarnaast zijn er ook in de gebouwde omgeving ook veel acties die meehelpen aan de transitie van de wijk.”

Warm in de winter en koel in de zomer 

In de woning zijn verschillende innovatieve installaties aangebracht. Zoals de SolarFreezer; een systeem dat gebruik maakt van de werking van de natuur. Water koelt af tot -15 graden, waarbij veel warmte vrijkomt. Deze warmte wordt opgeslagen en gebruikt voor het verwarmen van de woning. Andersom werkt het ook: de water-ijszak wordt gebruikt om de woning bij warm weer koel te houden. Hierdoor is er geen gas meer nodig! Ook zorgt de SolarFreezer, net als de andere installaties in de woning, ervoor dat er bijna geen CO2 vrijkomt. 
 
Een andere duurzame installatie is een infraroodverwarming aan het plafond in de badkamer. In tegenstelling tot andere manieren van badkamerverwarming, verwarmd de infraroodverwarming rechtstreeks de voorwerpen en personen in de badkamer. Dit geeft een ontspannend warmtegevoel zodra je uit de douche stapt. Ook de badkamer en handdoeken drogen sneller en schimmels krijgen minder kans, omdat de muren van de badkamer sneller drogen; hierdoor ontstaat dus een gezondere en fijnere omgeving! 

Meten is weten

Wat zijn de verschillen ten opzichte van een woning waar er géén duurzame installaties aangebracht zijn? En wat levert het op voor de huurder? Werken de installaties zoals gedacht? Sensoren meten dit en de uitkomsten worden vergeleken met een vergelijkbare woning waar geen duurzame installaties aanwezig zijn. Zodat Domijn, Pioneering en Reimarkt na het stookseizoen (1 september tot 1 mei) antwoord kunnen geven op voorgaande vragen. De verkregen leerpunten delen zij zoveel mogelijk met andere partijen. Bij het monitoren gaat men de slimme meter real-time uitlezen. De bewoner kan veel informatie meelezen via een app op de telefoon of tablet. Een Blowdoor(hoeveel energieverlies is er bij kieren van deuren, ramen etc) en een Co-heating test wordt uitgevoerd door het lectoraat SBTM van Saxion. Hiermee kan gekeken worden of de berekening op papier in de praktijk ook wordt bevestigd.

Beleving en gedrag van de bewoner

Naast het meten van de werking van de installaties, staan de beleving en het gedrag van de bewoner in deze proef centraal. In hoeverre zorgen de installaties voor een woning waarin het prettig wonen is en waar een huurder zich thuis voelt? En slimme installaties zorgen voor een duurzame woning, maar als de bewoner van de woning hier niet goed mee om gaat, gaat de werking verloren. Daarom kijken Domijn, Pioneering en Reimarkt ook naar het gebruik van de installaties. Zodat zij een goede vergelijking kunnen maken met de andere woning. En zij in de toekomst goed advies kunnen geven aan bewoners over het gebruik van woningen met het etiket ‘Nul op de Meter’.   

Publiciteit

Bij het ‘Open huis’ van Reimarkt op 5 april, waarbij huurders en geïnteresseerde particulieren de innovatieve snufjes konden bekijken, was er na het artikel in de Tubantia een erg hoge opkomst. Het mooie aan de proefwoning is dat je aan de buitenkant niet kunt zien dat het een Nul op de meter woning is: de binnenkant is geïsoleerd! Vloer, gevel en dak zijn geïsoleerd, glas is vervangen door screenline glas, de woning is all-electric gemaakt, er is een warmtepomp geplaatst in combinatie met een warmtebuffer zak en de nodige smart home is techniek toegepast. Alle maatregelen zijn geënt op het zo duurzaam en comfortabel mogelijk wonen. 
 
Het mooie is dat bij deze woning een aantal producten konden worden toegepast die nog niet gecertificeerd zijn. In dit project wordt gezamenlijk geïnnoveerd en er wordt hiermee mogelijk gemaakt dat er ook certificering plaats kan vinden. Zowel op de losse producten alsook in de werking van producten in combinatie met elkaar. Doordat er nu geoefend is met deze proefwoning hopen alle partijen dat hiermee zowel de producten op zichzelf, alsook de complete renovatie goedkoper aan te bieden is. Doordat er nu resultaten zijn en producten gecertificeerd kunnen worden zal er kunnen worden opgeschaald. Deze opschaling heeft niet alleen een gunstig effect op de prijs, maar uiteraard ook op het aantal woningen dat hiermee sneller duurzaam gerenoveerd kan worden. En dit is nu juist één van de speerpunten die Pioneering voor ogen heeft met de MDO-labs! 
Klik hier voor het artikel in Corporatiewereld juni 2018 over dit Lab.

Home > Energietransitie > MDO Labs > Innovatielab Stinsburg 36