Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Energietransitie > MDO Labs > Keuzematrix MDO-lab gestapeld Jaren ’50 en ‘60

Keuzematrix MDO-lab gestapeld Jaren ’50 en ‘60

Met name in de grotere steden hebben de Twentse corporaties veel gestapeld bezit uit de jaren ’50 en ’60. Het zijn goed verhuurbare woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. Om deze woningen toekomstbestendig te renoveren, inclusief CO2-neutraal, moeten keuzes gemaakt worden. Aan deze variant wordt sinds anderhalf jaar gewerkt door corporaties, bedrijven en Saxion hogescholen in zogenaamde MOD-Labs, waarbij wordt gezocht naar de Meest Duurzame Oplossingen.

“Als Twentse corporaties hebben we allereerst de keuze gemaakt om gezamenlijk aan innovatieve aanpakken te werken rond de varianten, die in de toekomst leiden tot CO2-neutraal. Dat dus kan in één of meerdere stappen. Als corporaties willen wij daarbij bedrijven betrekken.  Gezamenlijk willen we kansrijke aanpakken ontwikkelen die breed toepasbaar zijn. Gestapelde bouw uit de jaren ’50 en ’60 bestaat uit meerdere herkenbare bouwstijlen. Binnen dit MDO-Lab hebben bewust gekozen om eerst te kijken naar de jaren ’50 portiekflats met maximaal drie bouwlagen om te voorkomen dat je met hoge investeringen te maken krijgt voor een lift,” aldus Hans Krabbe van Welbions.

Portiekflats jaren ’50

Een team van corporaties en bedrijven heeft, met de ambitie CO2-neutraal, deze casus opgepakt om in een keer of in meerdere stappen een concept te ontwikkelen. Zonder spijt van maatregelen achteraf (no regret). Al snel werden via het Saxion lectoraat SBTM (Sustainable Building Technology and Materials) drie studenten bij het project betrokken. “We gingen al heel snel naar innovatieve oplossingen, maar ik miste de stap ervoor. Een keuzematrix, waarbij corporaties en bedrijven inzicht krijgen in de haalbaarheid van een idee. Dit werd omarmd door de projectgroep. Hierop zijn de studenten Tom Borkes, Rick Lansink, Mees Vermeulen aan de slag gegaan en ze hebben dit goed opgepakt,” aldus Wouter Huuskes van Trebbe. 

Keuzematrix

De keuzematrix moet een eerste realistische inschatting geven, op basis van 80 – 90 procent zekerheid. Drie keuzes voor de onderdelen schilisolatie, installaties en (duurzame) energie liggen ten grondslag aan een model waarbij inzicht wordt verkregen in het energetische resultaat, de kosten, de gevolgen voor bewoner en corporatie en de CO2-uitstoot. Door de keuzes op het keuzeschema per onderdeel te variëren kan een optimum gezocht worden. “De studenten hebben een knap stukje werk geleverd waarmee we een eerste inschatting kunnen maken voor we gaan ‘rekenen en tekenen’. Hiermee voorkomen we teleurstellingen en structurele kosten” aldus Wouter Huuskes. 

Een flat van Welbions is gebruikt voor het opstellen van de matrix. In samenspraak met de werkgroep wordt nu de meest interessante optie hierin geselecteerd. Daarnaast is het natuurlijk interessant om de matrix niet alleen bij andere complexen in Twente toe te passen, maar ook de vergelijking te kunnen maken tussen de resultaten van de matrix en de werkelijke resultaten. 

Samenwerking

Binnen het MDO-Lab vindt een contractuele samenwerking plaats tussen de corporaties, de bedrijven en het lectoraat. Geen sfeer van ‘kaarten voor de borst houden’ maar er heerst een eerlijke en open houding. Onder leiding van Pioneering kunnen we laten zien dat samenwerken goed kan, toegevoegde waarde heeft en hele mooie dingen oplevert. 

Home > Energietransitie > MDO Labs > Keuzematrix MDO-lab gestapeld Jaren ’50 en ‘60