Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Energietransitie > MDO Labs > Stand van zaken augustus 2017

Stand van zaken augustus 2017

Op dit moment wordt er in de vijf onderstaande labs actief gewerkt. De een is wat verder dan de andere en de aanpakken verschillen. De stand van zaken wordt onderstaand per lab toegelicht. 
 
Het MDO-lab grondgebonden woningen jaren 70’ is al enkele maanden voortvarend aan het werk. De betrokken bedrijven zijn Klein Poelhuis, Loohuis Installatieadvies, Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen, Vastbouw (inclusief dochterbedrijf Energy Building) en Wolters Vastgoed Onderhoud. Ze hebben gezamenlijk een pallet aan energetische varianten uitgewerkt voor de jaren ’70 woningen.  Deze zijn op 13 juli aan vertegenwoordigers van De Goede Woning, Reggewoon en Viverion gepresenteerd. 
 
Voor het vervolg zijn een aantal praktische zaken afgesproken. De corporaties analyseren het aanbod nog een keer individueel en rustig. Het is veel informatie om in een keer te beoordelen. De bedrijven nemen tijd voor een individuele toelichting. Tot slot is afgesproken dat een kleine delegatie van de bedrijven de aanpak en de uitgewerkte concepten op 21 september toelicht aan het kernteam. 
Klik hier voor het recente artikel hierover. 
 
Het MDO-lab grondgebonden woningen jaren ‘50 en ’60 wordt vooral getrokken door Pascal ten Berge van Domijn. Op dit moment wordt gewerkt aan het naar energieneutraal renoveren van enkele testwoningen, door Domijn beschikbaar gesteld, volgens het principe van compartimenteren. Het thermisch scheiden van woon- en slaapvertrekken van woningen die al een label B hebben. Dus b.v. het isoleren van de verdiepingsvloer en tussen woonkamer en hal. Een van de aandachtspunten is dat deze aanpak niet in de traditionele labeling past, maar wel bij de werkelijke energierekening van de huurder. De aanpak “blokje om” van Dura-Vermeer, waarbij in Oldenzaal op de oude fundering een duurzaam industrieel concept wordt teruggeplaatst past ook in dit lab. Op dit moment wordt gezocht/ gewerkt aan participatie van meer corporaties in dit lab. 
 

Binnen het MDO-lab gestapelde bouw jaren ’50 en ’60, is door de vijf betrokken corporaties gekozen voor een heel herkenbare en veel voorkomende casus: portiekflatjes van maximaal 3 woonlagen uit de jaren ’50. De aanpak is dat eerst een aantal innovatieve scenario’s worden bedacht en dat daarna pas uitvragen worden opgesteld. De denktank van de corporaties heeft een concept met scenario’s en uitgangspunten geformuleerd. De denktank bedrijven is gevormd. Mensen van bedrijven zijn gevraagd op basis van het feit dat ze bekend staan dat ze buiten kaders kunnen denken. Dus niet omdat ze bij een bepaald bedrijf werken.
 
Dit project is ingebracht bij de minor Industrieel Bouwen en Productontwerp van Saxion. De opzet is dat 3 studenten met input van expertise van de gezamenlijke denktanks de ruimte krijgen om innovatieve aanpakken te bedenken en uit te werken. 
De bijeenkomst van de gezamenlijke denktanks van corporatie, bedrijven en studenten wordt op dit moment gepland. 
 
De uitvoering van de renovatie van 86 woningen naar nul-op-de-meter is omwille van tijd en efficiëntie verdeeld tussen de twee marktpartijen: 48 woningen van Welbions door Dura Vermeer en de overige 38 woningen van St.Joseph, Reggewoon en Mijande, worden door Ter Steege gerenoveerd.
De voorbereiding en uitwerking door het gezamenlijke bouwteam is in volle gang en loopt tot nu toe naar tevredenheid van de betrokken corporaties. De markt- en corporatiepartijen geven aan veel van elkaar te lever.
 
Opmerkelijk is dat er vanuit Aedes belangstelling is voor deze uitvraag. Het is namelijk landelijk uniek dat vier corporaties gezamenlijk uitvragen. Klik hier voor de link naar het recente artikel hierover.
 
Een groep van bovenstaande corporaties is gestart met een “evaluatietraject” van de nul-op-de-meter nieuwbouwtrajecten.  De vier onderwerpen waarop dit lab de diepte ingaat zijn contractvorming, monitoring en energieverbruik, financiën (investering en exploitatie) en niet in de laatste plaats de communicatie met de huurder. De groep is nu twee keer bij elkaar geweest en na de vakantie worden deze onderwerpen in kleine groepjes concreet opgepakt. 
Een van actuele onderwerpen staat 21 september op de agenda van de kennissessie: RGSiO (Resultaatgericht Samenwerken in Onderhoud) in een NoM-project. De nieuwbouw “Boswinkel” van De Woonplaats is daarbij de casus. Klik hier over de link

Home > Energietransitie > MDO Labs > Stand van zaken augustus 2017