Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Energietransitie > MDO Labs > Stand van zaken mei 2017

Stand van zaken mei 2017

Op 18 mei 2017 presenteerde Pioneering tijdens de kennissessie het principe achter de (Meest Duurzame Oplossingen) MDO lab’s voor het verduurzamen van sociale huurwoningen. Als groep van corporaties en bedrijven wordt er met innovatieve oplossingen gewerkt naar uiteindelijk een energie neutrale/CO2-neutrale sociale Twentse woningvoorraad in 2050. Hieronder worden de individuele lab’s kort toegelicht.

MDO-lab jaren ‘50 en ‘60 grondgebonden

Pascal ten Berge (Domijn) gaf een korte toelichting op een van de vernieuwende aanpakken, waarbij de woning wordt gecompartimenteerd. Uitgangspunt daarbij is dat bij een woning die al spouwmuurisolatie heeft alleen de verwarmde ruimtes verder worden geïsoleerd om de woning energieneutraal te maken. 

 

 

MDO-lab Jaren ‘70 grondgebonden

Evert-Jan Voortman (de Goede Woning) berichtte kort de stand van zaken. Driecorporaties en meerdere bedrijven werken samen aan verschillende scenario’s naar energieneutraal, gekoppeld aan natuurlijke momenten.  Een van de mooie dingen van dit lab is dat er niet in groepen van aannemers en installateurs woningen zijn verdeeld, maar dat groepen zijn gemaakt op onderdelen, bijvoorbeeld daken. Op dit moment zijn 20 woningen geselecteerd waarvoor gepland is een aantal van deze scenario’s toe te passen. Maar het gaat vooral, net als bij de andere MDO-lab’s, om het grote aantal woningen dat er bij de veertien corporaties achter zit.  

 

MDO-lab Jaren ‘50 – ’60 gestapeld

Ben Harting (De Woonplaats) gaf een korte toelichting over dit recent opgestarte lab. Gekozen is voor portiekflats, waar alle corporaties in de Twentse steden er veel van hebben. Dit lab wil eerst enkele concepten ontwikkelen en dan de slag maken naar de grote voorraad. Naast medewerkers van corporaties is het plan geen bedrijven, maar innovatieve mensen van bedrijven (bouwkolom en toelevering) te betrekken.

 

 

Renovatie naar NoM

John Hutten (Mijande wonen) berichtte de voortgang van de NoM-renovatie uitvraag. “Je kunt er heel lang over praten, maar je moet ook gewoon doen. ” Het gaat hierbij om 86 woningen van vier corporaties: Mijande Wonen, Reggewoon, St. Joseph Almelo en Welbions. Zes Twentse bedrijven was gevraagd hun visie te geven op de renovatie. Hieruit zijn Dura Vermeer en Ter Steege geselecteerd voor het bouwteam. De eerste twee bouwteamvergaderingen zijn geweest en de ambitie is om in 2017 met de uitvoering te starten.

 

NoM-nieuwbouw

Corporaties hebben behoefte om samen een aantal zaken te evalueren en ervaringen te delen. Er zijn en worden in Twente veel nieuwbouw-NoM woningen gerealiseerd.  De eerste bijeenkomst is op 22 mei 2017.

 

Pioneers worden aangespoord om zelf ook innovatieve oplossingen aan te dragen voor jaren ’50 en ’60 woningen, die toepasbaar zijn om de woning (op termijn) energieneutraal te maken. Ideeën en concepten kunnen worden gemaild naar g.salemink@pioneering.nl. Het MDO-lab is primair op zoek naar integrale oplossingen, maar indien nodig organiseert Pioneering een matchingsbijeenkomst van innovatieve aanbieders, zodat ze gezamenlijk tot een integraal aanbod kunnen komen.

Klik hier voor de presentatie van de MDO-labs.

Home > Energietransitie > MDO Labs > Stand van zaken mei 2017