Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Energietransitie > MDO Labs > Kennis opdoen in regio Zwolle

Twentse corporaties bezoeken energieproeftuin Deltawonen in Zwolle

De Twentse corporaties (WoON) pionieren samen met bedrijven en kennisinstellingen. Dit doen ze in zogenaamde MDO-labs oftewel proeftuinen waarin ruimte is voor experimenten naar de Meest Duurzame Oplossing (MDO). Centraal staan slimme en innovatieve oplossingen die bijdragen aan het versnellen van de route om de gebouwde omgeving minimaal in 2050 CO2-neutraal te hebben. Pioneering coördineert en faciliteert dit proces in opdracht van de Twentse corporaties. Kennisdeling, samenwerking en co-creatie van innovatieve en nieuwe toepassingen staan centraal.

Onderdeel van het programma is verbinding leggen met interessante initiatieven en ervaringen van buiten de regio Twente. Op donderdag 14 december 2017 brachten de Twentse corporaties een bezoek aan de energieproeftuin van corporatie DeltaWonen en Pioneer Trebbe.

Doel van het bezoek is om kennis op te doen maar ook onderling te delen op basis van zichtbare en praktische voorbeelden. Dit alles in het kader van het toewerken naar een Co2 neutrale woningvoorraad.

De aanwezigen werden gastvrij ontvangen bij DeltaWonen. Allereerst werd een presentatie gegeven over de verduurzamingsstrategie, de DeltaWonen aanpak waarna de proeftuin werd toegelicht. Uiteraard werd de proeftuin op locatie bezocht. Door diverse demowoningen met verschillende toepassingen te bekijken ontstond spontaan volop dialoog en kennisdeling tussen de aanwezige vastgoed en duurzaamheid professionals van de corporaties. Momenteel worden de toepassingen in de proeftuin gemonitord. De uitkomsten en ervaringen hiervan worden in 2018 gepresenteerd en gedeeld door DeltaWonen en Trebbe. Dit houden we met interesse in de gaten.

Toelichting op de proeftuin

De energieproeftuin is een pilot waarbij DeltaWonen verschillende combinaties van energie bespaarders, energie opwekkers, energieopslag en energie bewustwording gaat testen bij bestaande sociale huurwoningen. De pilot wordt uitgevoerd op 46 sociale huurwoningen, verdeeld over 9 blokken. Doel: onderzoek doen naar de meest optimale combinatie.

Er worden verschillende combinaties van zonnepanelen, methodes voor energieopslag en isolatiemogelijkheden toegepast. Zo worden er accu’s, warmtepompen en speciaal isolerend glas geplaatst. Het energieverbruik wordt gemonitord, zo kan beoordeeld worden welke combinatie het beste resultaat oplevert. Criteria hierbij zijn: kosten, plaatsings-, onderhouds- en gebruikersgemak, energiebesparing en energiebewustwording.

De presentatie kunt u hier terug lezen.

Home > Energietransitie > MDO Labs > Kennis opdoen in regio Zwolle