Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Energietransitie > INDU-ZERO

Vanuit de Pioneering-kraamkamer naar Europees project: INDU-ZERO

Binnen Pioneering werken meer dan 200 bedrijven, overheden, kennis- en onderzoeksinstellingen samen aan vernieuwing van de bouw. Een van de themalijnen is ‘Energietransitie’. Deze maatschappelijke opgave vraagt om organisatiekracht van kennis en kunde, om koplopers die hun nek uit willen steken en om doeners. Het hoeft je dan ook niet te verbazen dat het Europese project INDU-ZERO haar eerste licht zag binnen de projectinitiatieven van Pioneering.

Volgens het klimaatakkoord van Parijs moeten er tot 2050 miljoenen huizen in Europa worden verduurzaamd. Met de huidige technieken gaat dat proces te langzaam en is het te duur. Binnen Pioneering is vanaf begin 2016 met een aantal deelnemers en Provincie Overijssel aan de slag gegaan om dit proces te versnellen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het project INDU-ZERO, een Europees Project(Interreg NSR), dat het verduurzamen van de woningen wil industrialiseren.

Samenwerking

Provincie Overijssel heeft het project vervolgens samen met partners uit zes landen uit de North Sea Region opgepakt: Nederland; waaronder een aantal Pioneers, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen. Het project, dat drie jaar loopt, moet een ontwerp voor een innovatieve fabriek opleveren. De fabrieken kunnen na afloop van het project, in de zomer van 2021, in de verschillende Europese landen worden gebouwd. De productie van de renovatiepakketten die voor de huizen nodig zijn, krijgt daarmee een enorme impuls en de kosten per huis gaan aanzienlijk naar beneden. Dit project gaat een enorme bijdrage leveren bij het uitvoeren van het Nederlandse klimaatakkoord.

Er zijn al diverse initiatieven die zich met het verduurzamen van huizen bezighouden. De zogenaamde 0-op-de-meter activiteiten worden tot op heden met bestaande middelen en productieprocessen gedaan. Het project INDU-ZERO heeft als voordeel dat het bij 0 kan beginnen. Daarbij wordt gestuurd op een standaard renovatiepakket dat met minimale aanpassingen per land kan worden toegepast. In een renovatiepakket, die als het ware als een jas over het huis wordt geplaatst, bevinden zich slimme oplossingen die zelf energie produceren en het wooncomfort verhogen. Hierbij kun je aan zonnepanelen, warmtepompen en ventilatie.

 

 

Klaar voor de start

Het vormen van teams binnen een internationaal project is altijd een uitdaging. Het duurde een tijdje om elkaar en elkaars vakgebieden te leren kennen, maar nu zijn we klaar om op te stijgen. De projectactiviteiten zijn gestart op drie lijnen: technologie, klanten en internationale samenwerking. Er is gewerkt aan het in kaart brengen van de overeenkomsten van woningvoorraad, bouwstijlen en bouwtechnologieën in de deelnemende landen.

Drie veel voorkomende en veelbelovende woningtypologieën in verschillende landen worden geselecteerd. Ook zullen één of twee paneeltechnologieën worden geselecteerd, b.v. houtskeletbouw en / of sandwichpanelen. De selectie zal gebaseerd zijn op het potentieel voor kostenreductie, industrialisatie, (bouwfysica) kwaliteit, circulariteit en bruikbaarheid in de verschillende landen. Als vervolg op de keuzes zal het eerste ontwerpconcept worden geschetst voor een zeer geautomatiseerd productieproces. Daarnaast zullen activiteiten worden geïntensiveerd bij het identificeren van vitrines en het afstemmen van klanteneisen op het eindproduct van de fabriek, dus de acceptatie.

Innovatief Oost Nederland

Het unieke aan het project is dat het zowel landen als partijen bij elkaar brengt, die met een andere bril naar de opgave kijken, zoals onderwijs, de bouwsector, woningcorporaties, industrie en overheid, waarmee (technische) inhoud en uitvoering meteen aan elkaar gekoppeld worden. Pioneer Woningcorporatie Domijn heeft inmiddels aangegeven om als launching costumer op te willen treden om de eerste producten uit te testen. Hiermee is de cirkel rond: bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd in Oost Nederland!

 

 
 

Home > Energietransitie > INDU-ZERO