Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Energietransitie > VNG-traject Energieneutraal Verbouwen

VNG-traject Energieneutraal Verbouwen

De gemeenten Ommen, Dalfsen, Hardenberg, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en stichting Pioneering werken samen bij het ondersteunen van huiseigenaren met het energieneutraal maken van hun woning. Het energieneutraal maken van een woning is een ingrijpende en kostbare verbouwing. Om woningeigenaren hierbij te ondersteunen is het project Energieneutraal Verbouwen West-Overijssel gestart. 

Met het project wordt invulling gegeven aan de ambities van de provincie op het gebied van nieuwe energie. De provincie Overijssel wil in 2023 20% nieuwe energie opwekken in de provincie. Dit is een flinke doelstelling waarvoor ook in de woningbouw vernieuwende aanpakken nodig zijn. Binnen de provinciegrenzen is ervaring opgedaan met het in 2016 afgeronde project ‘Proeftuin energieneutraal renoveren’. Hieruit bleek dat met een standaard aanpak, energieneutraal verbouwen voor zowel woningeigenaren als lokale bedrijven eenvoudiger kan worden. Daarnaast bleken deelnemers vooral behoefte te hebben aan een onafhankelijk deskundige.
 
De gemeenten hebben aan de hand van de gezamenlijk opgedane ervaring het project Energieneutraal Verbouwen West-Overijssel opgezet. Hiermee willen de gemeenten ervoor zorgen, dat huiseigenaren de stap om hun woning energieneutraal te verbouwen makkelijker zetten. In het project wordt een standaard aanpak voor energieneutraal verbouwen ontwikkeld. Daarnaast worden onafhankelijke energieneutraal coaches ingezet om de huiseigenaren te begeleiden. Om huiseigenaren te informeren en voorbereiden worden verschillende workshops georganiseerd en kunnen zij een energieneutraal huis bezoeken. Bij de standaard aanpak worden ook lokale bedrijven betrokken. Zij worden in contact gebracht met bedrijven die al een aanpak of concept hebben ontwikkeld. Bedrijven die deelnemen kunnen binnen het project kennis uitwisselen en hun aanbod voor woningeigenaren versterken of uitbreiden.
 
Eigenaren van een vrijstaande of 2-onder-1-kapwoning kunnen deelnemen aan het project en ter voorbereiding op hun verbouwing deelnemen aan verschillende workshops. De eerste workshop is gehouden op 12 december in ontmoetingscentrum De Wiekelaar, G.W. Spiegelstraat 6 in Oudleusen. Tijdens deze workshop kregen huiseigenaren uitleg over wat energieneutraal inhoudt en wordt aandacht besteed aan maatregelen, kosten en financiering. De workshop is gratis toegankelijk. 
 

Home > Energietransitie > VNG-traject Energieneutraal Verbouwen