Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Energietransitie > VNG-traject Energieneutraal Verbouwen > Kieswijzer Energieneutraal Verbouwen

Kieswijzer Energieneutraal Verbouwen

Met het project Energieneutraal Verbouwen is een standaard aanpak ontwikkeld om woningen, die
niet seriematig gebouwd zijn, energieneutraal te maken. Samen met de gemeenten Steenwijkerland,
Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Ommen en Hardenberg geeft Pioneering Noordwest energieneutraal
verbouwen een impuls. De aanpak is ontwikkeld in nauwe samenwerking met concept-ontwikkelaars en
de lokale en regionale bouw- en installatiebedrijven. De provincie Overijssel en de VNG ondersteunen het
project, omdat deze werkwijze potentie heeft voor verdere uitrol.

Standaard aanpak

Het energieneutraal maken van een woning is een ingrijpende en kostbare verbouwing. Door een ‘standaard-aanpak’ wordt energieneutraal verbouwen eenvoudiger en goedkoper voor zowel woningeigenaren als bouwbedrijven. Energieneutraal Verbouwen biedt particulieren een standaard aanpak voor het verduurzamen van vrijstaande en 2-onder-1 kap woningen.
Pioneering verzorgt binnen het project de innovatieve ontwikkelingen en contacten met het bouwbedrijfsleven in de regio.

Zo werd bijvoorbeeld de markt consultatie en werving rond het vinden van de juiste bedrijven voor het leveren van ‘Energieneutraal coaches’ begeleid. Deze energieneutraal coaches zijn betaalde deskundigen die de woningeigenaar tegen gereduceerde kosten kan inschakelen. Ze bekijken samen met de woningeigenaar of de woning energieneutraal gemaakt kan worden, welke investeringen hiervoor nodig zijn en of dit financieel haalbaar is voor deze particulier. Daarna wordt gezamenlijk de offerte-aanvraag opgezet en ondersteunen ze de woningeigenaar bij de beoordeling van de offertes.

Verbinden

Pioneering heeft ook een actieve rol in het verbinden van concept-ontwikkelaars en geschikte aanbiedende installateurs
en aannemers aan het project. Dit is namelijk essentieel voor het verkrijgen van een passend aanbod. Daarnaast ondersteunt Pioneering ze met kennis en inzicht in de marktontwikkelingen rond energieneutraal renoveren voor particulieren en bij het aanjagen van de ontwikkeling van een standaard aanpak voor de verschillende voorkomende bouwtypen uit verschillende bouwjaren.

De standaard aanpak is voor zowel de woningeigenaar, aannemer, als de installateur en/of adviseur ontwikkeld. Op basis van de bestaande en de te realiseren isolatiegraad van de woning kan men in een eenvoudig schema langs de te
maken keuzes lopen. Hiermee wordt helder inzicht verkregen in de relevante mogelijkheden op het gebied van door te
voeren isolatiemaatregelen, warmteproductie, warmteafgifte en ventilatie. Ook wordt een duidelijke structuur en overzicht
aangebracht in het ‘oerwoud van opties’. Het afgelopen jaar kent een aantal goed bezochte informatiebijeenkomsten, verdiepingssessies en vele excursies en werkbijeenkomsten die goed zijn ontvangen door de bedrijven. Al met al zijn ruim 250 huishoudens inmiddels actief met het thema Energieneutraal Verbouwen aan de slag,
bedrijven aangehaakt en adviestrajecten naar tevredenheid doorlopen. Volop perspectief dus voor zowel de huiseigenaren
als geïnteresseerde bedrijven! Het is nu al zeker dat dit project voorlopig wordt gecontinueerd binnen de zes gemeenten, onder innovatieve aanjaging vanuit Pioneering Noordwest.

Klik op de foto op de kieswijzer te downloaden. Wilt u de folder op maat laten aanpassen voor uw gemeente? Klik dan hier voor de voorwaarden!

 

Home > Energietransitie > VNG-traject Energieneutraal Verbouwen > Kieswijzer Energieneutraal Verbouwen