Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Energietransitie > Waterstof is goud

Waterstof is goud

Datum bericht: 16 juli 2018


Gemeente Dalfsen en H2 b.v. hebben de prijsvraag Smart Smarter SmartEAST gewonnen van stichting Pioneering. Deze partijen gaan een samenwerking aan om de mogelijkheden van een waterstof hub in de gemeente Dalfsen te verkennen.

Waterstof is onuitputtelijk, bestaat uit water en van deze grondstof is meer dan voldoende beschikbaar op onze planeet. Bij de verbranding van waterstof wordt het element weer water en is het product hiermee dus circulair. Waterstof zal in rap tempo de markt overnemen als koolwaterstoffen en broeikasgassen sterker moeten worden teruggedrongen. Om hierin te kunnen versnellen heeft de Gemeente Dalfsen een vraagstuk ingediend voor de prijsvraag Smart, Smarter, SmartEAST van stichting Pioneering. Hiermee onderneemt Gemeente Dalfsen actie voor een duurzaam leefklimaat.
 
De doelstelling van Dalfsen is om de energie in haar gemeente zo snel mogelijk in balans te krijgen. Dit kan door energie te besparen én op te wekken. Om deze energie te kunnen opslaan wil de gemeente de mogelijkheden verkennen van een waterstof hub. Voor de invulling hiervan lijkt Rob Schellekens van H2 b.v. goud in handen te hebben. Hij heeft toegang tot de technologie van waterstof en ziet een oplossing in het geboden vraagstuk: Schellekens legt uit: “De Gemeente Dalfsen is een gemeente met veel landbouw. Voor het beregenen van gewassen en akkers wordt nu veelal een tractor gebruikt als stationaire aandrijving voor een waterpomp die water uit een sloot of vaart haalt. De tractor kan vervangen worden door een elektrische waterpomp, gevoed door een waterstof brandstofcel. De waterstof wordt op de eigen erf opgewekt uit groene stroom, zoals zonnepanelen of een windmolen. Deze energie wordt direct naar een kleine elektrolyse-unit geleid die de waterstof produceert.’’
 
Dit idee laat zien dat waterstof zich goed laat gebruiken als LEGO-bouwsteentjes: "De kleine doen hetzelfde als de grote", verteld Schellekens. Waterstof toepassingen kunnen dus eenvoudig opgeschaald worden. Maar ook kan waterstof fossiele brandstof vervangen en worden ingezet als energie voor woningen en bedrijven. Daarmee is het voor heel de gemeente interessant.
 
Hier wordt Thijs Mosterman, beleidsadviseur Milieu en Ruimtelijke Ordening van Gemeente Dalfsen, enthousiast van: “Waterstof bij uitstek geschikt als energiebron voor lokale inzet. Je kunt het op je eigen dak produceren en onder je eigen dak inzetten. Toch wordt waterstof nog nauwelijks ingezet en is daarmee weinig zichtbaar. Dat gaat Gemeente Dalfsen anders doen: “We gaan ondernemers bij elkaar brengen om te inventariseren waar kansen en mogelijkheden liggen. Bij de ondernemers ligt de kracht en energie, wij als gemeente zullen faciliteren en meehelpen. Daarom gaan we direct aan de slag en op kleine schaal meteen uitproberen. In de Gemeente Dalfsen zijn we van ‘niet lullen, maar poetsen’ ’’, aldus Mosterman. 
 
De duurzame energie is gaan stromen door de samenwerking tussen Rob Schellekens en Thijs Mosterman. Beide zijn gemotiveerd en ambitieus om gemeente Dalfsen kennis te laten maken met de veelzijdigheid van waterstof. Ze hebben grootse plannen en willen graag met inwoners en ondernemers in gesprek om het netwerk voor waterstofgebruik te vergroten. Hiermee kan gemeente Dalfsen op de kaart worden gezet als koploper op het gebied van duurzame energie toepassingen in de gebouwde omgeving. Hiermee draagt deze ontwikkeling bij aan SmartEAST Nederland!
 

Een groep van lokale bedrijven in de buurt van Dalfsen melden zich eveneens aan voor de prijsvraag. Zij zagen kansen voor de industrie, technische bedrijven en installateurs om waterstofopslag en -gebruik verder te ontwikkelen. Direct na de prijsuitreiking werd tijdens de borrel van het jubileumevent de contacten gelegd om gezamenlijk de handschoen voor het idee van gemeente Dalfsen op te pakken. Pioneering juichte het plan van vereende krachten toe en voert de procesbegeleiding hiervoor uit. In de daaropvolgende maanden werd vervolgens gezamenlijk bekeken hoe de plannen bij elkaar konden worden gebracht.

Bij de verdere verkenning en uitwerking van de mogelijkheden werd al snel duidelijk dat vormgeving van vraag en aanbod rond waterstof vrijwel ‘gelijk op’ moet gaan om kansrijk te kunnen zijn. Ook speelt de projectschaal een belangrijke rol. Naast waterstoftoepassingen voor mobiliteit zijn stationaire applicaties óók essentieel voor een succesvolle uitrol. Onder andere in de bebouwde omgeving, waar naarstig wordt gezocht naar duurzame oplossingen voor intelligente energiesystemen.

In de ontwikkeling rond een waterstof-hub in Dalfsen wordt in de eerste plaats gezocht naar de toepassing van waterstof, waarbij lokale mogelijkheden en kansen die het gebied zelf biedt worden benut, Daarnaast is het van belang om verschillende technieken in synergie met elkaar te verbinden, inclusief balancering en opslag. Dit alles moet uiteindelijk leiden tot een opzet waarin waterstof succesvol kan worden toegepast in de bebouwde omgeving en antwoorden biedt op het duurzame warmtevraagstuk. Tegelijkertijd biedt dit Pioneering-project kansen voor nieuwe technieken en innovatie voor het MKB.

Home > Energietransitie > Waterstof is goud