Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Human Capital > Bouwvlogs

Bouwlife, check it live!

Vloggen met Merna en Wytske

Wil jij je toffe bouwprojecten of innovaties laten zien? Dan komen Merna en Wytske bij je langs en maken we een leuke bouwvlog! Zo zorgen we samen voor meer zichtbaarheid van een geweldige branche om in te werken.

Een basisvlog kost € 775,- excl BTW (gemeenten/corporaties € 937,75 incl BTW) Dit bedrag is exclusief reiskosten €0,19 per kilometer. Deelnemers van Pioneering krijgen € 200 korting. 

Vul het formulier in en meld je nu aan via info@pioneering.nl

 

Welke onderwerpen willen jongeren?

Pioneering is gestart met twee enthousiaste bouwvrouwen die vloggen: Merna Elgohary en Wytske Maat.  Samen willen we de bouw beter zichtbaar maken en de uitdagingen laten zien. We willen mensen aantrekken, inspelen op de veranderingen en zaadjes planten. 

Het doel is dan ook: Jonge mensen aanspreken en interesse wekken voor de bouw. Laten zien hoe divers de werkgebieden en bedrijven zijn.

Om dit te bereiken is het belangrijk om te weten welke onderwerpen jongeren aanspreken. Daarom zijn Wytske en Merna gestart met een onderzoek onder de doelgroep.

Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een enquête. 44 respondenten hebben op dit onderzoek gereageerd. De gemiddelde leeftijd van de respondenten ligt tussen de 21 – 30 jaar. Vijf respondenten bevinden zich in de leeftijdscategorie tot 20 jaar. De respondenten bestaan uit mensen die een relatie hebben met de bouw en mensen die weinig tot niets weten van de bouw. 

De onderwerpen die de respondenten graag willen terug zien in een vlog zijn samen te vatten onder de volgende thema’s: Inspireren, Achter de schermen kijken, Ontwikkelingen, Technologie, Samenwerken en Circulariteit/Duurzaamheid in de bouw. Hieronder volgt een verdere toelichting op deze thema’s.

Inspireren 

Bij inspireren gaat het om trots”, bijzondere verhalen en het spreken over unieke projecten. Dit werd door de respondenten meerdere keren als zeer interessant benoemd. Ook werden specifieke onderwerpen benoemd, zoals het watermanagementbeleid van Nederland en laten zien welke beroepen de bouw te bieden heeft en bijzondere verhalen. 

Achter de schermen kijken 

Bij Achter de schermen kijken kwamen onder andere de volgende antwoorden naar voren: hoe zit het bouwproces in elkaar, cultuur &  mensen ‘achter’ de bouw. Dus nog een stap verder in de bouw duiken. Ook willen de respondenten meer te weten komen over wat de actuele problemen en kansen zijn in bouw, eigenlijk de “do’s en don’ts”

 Ontwikkelingen 

Bij het thema Ontwikkelingen gaat het voornamelijk om innovatie, innovatie en nog eens innovatie. Respondenten benoemen hier de algemene innovaties in de bouw, maar ook zeer specifieke gebieden, zoals innovaties op het gebied van bouwmaterialen (biobased bouwen bijvoorbeeld) en de toepassing van LEAN. Daarnaast gaat de interesse van de respondent ook uit naar cultuur en verandering, zoals bij het thema Achter de schermen kijken ook al is benoemd. 

Technologie 

Rondom Technologie wil de respondenten meer te weten komen over BIM, van design naar build en het ontwerpen van een gebouw op een moderne manier. De respondenten zijn geïnteresseerd in verschillende soorten technologie. Ook wordt specifiek het onderwerp “digitalisering” benoemd. Daarnaast kwam architectuur en (oude) uitvoeringstechnieken als antwoord naar voren. Als laatste gaven respondenten aan geïnteresseerd te zijn in de installatietechniek. 

Samenwerken 

Rondom Samenwerken kwam vooral de term samenwerken voor. Respondenten zijn benieuwd naar de samenwerking tussen verschillende partijen in de bouw en op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld samenwerking in de keet, tussen verschillende ketenpartners en tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook kwam communicatie in de bouw als interessant naar voren. 

Circulariteit/Duurzaamheid 

Circulariteit/Duurzaamheid werd ook enkele keren benoemd als een interessant onderwerp voor een vlog. Eén respondent gaf specifiek aan graag een vlog te zien over een advies aan particulieren/huiseigenaren voor het verminderen van energieverbruik. 

Wil jij op één of meerdere van deze onderwerpen jouw bedrijf profileren?
Vul dan nu het aanmeldformulier in en laat Merna en Wytske een enthousiaste vlog maken bij jouw bedrijf!

Home > Human Capital > Bouwvlogs