Kennisdelen en ontmoeten
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
brainstormen en kennisdelen
Regionaal verbinden
Kennisdelen in PICAANT
ProductontwikkelingAutarkische LandschapLodge

IDF voor de brandweer

De Brandweer heeft te maken met een maatschappij die continue verandert. Zij wil hierop snel en adequaat kunnen inspelen. Dit geldt ook voor de huisvesting van de Brandweer. Het is ook wenselijk dat de huisvesting zich nog beter en sneller kan aanpassen aan deze veranderende omstandigheden. IDF brandweerkazernes (industrieel-duurzaam-flexibel) hebben veel voordelen en zouden een goede oplossing hiervoor kunnen zijn.

Ondanks het feit dat de ontwikkelingen in de bouw niet stil staan, wordt er toch nog veelvuldig gebouwd op de traditionele manier. Dit terwijl er vanuit diverse sectoren aangegeven wordt dat modulair bouwen de toekomst heeft. De groei zal de komende jaren ongeveer 2% zijn en de vernieuwing zal liggen in de verschuiving van stapelen op de bouwplaats naar monteren op de bouwplaats.

Van september 2015 tot april 2016 heeft Tatime Beelen onderzoek gedaan naar een nieuwe vorm van huisvesting bij Brandweer Twente. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Stichting Pioneering en Bouwbedrijf Hodes.

Onderzocht is waar de knelpunten liggen en wanneer is het economisch voordelig om te kiezen voor een IDF kazerne in plaats van een traditioneel gebouwde kazerne.

Om een oplossing te bieden voor de veranderende vraag naar huisvesting en om de eindigheid van grondstoffen in acht te nemen is de flexibele brandweerkazerne onderzocht.

 

Voor de brandweer zijn er een aantal aspecten van belang die invloed hebben op de keuze voor een bouwmethode. Dit zijn:

* Ontwikkelingen in de omgeving vanuit de overheid (wegennet, uitbreidingen stadsdelen);

* Vergunningsmogelijkheden (tijdelijke mogelijkheden, definitieve bouw toegestaan);

* Verwerving van de grond (pacht, koop, huur);

* Financiële ruimte brandweer (huur van een pand in de omgeving als tijdelijke oplossing of nieuwbouw);

* Bouwtijd (voorbereidingstijd, daadwerkelijke tijd op de bouwplaats);

* Stedenbouwkundige eisen aan het pand;

* Uniforme uitstraling / unieke uitstraling (wensen);

* Bouwkosten;

* Duurzaamheid (duurzame toevoegingen, demontabel, etc.).

Wanneer er gekeken wordt naar de wezenlijke verschillen tussen beide bouwmethode vallen er een aantal zaken op:

* Financieel gezien is een IDF kazerne in het voordeel, de prijs van een dergelijke kazerne kan 27 procent lager liggen dan een traditioneel gebouwde kazerne;

* Qua tijd heeft de IDF kazerne ook een voordeel, de kazerne wordt prefab in de werkplaats gebouwd en kan in enkele dagen op de plaats gemonteerd worden wanneer de NUTS voorzieningen gereed zijn. Daarnaast ondervindt deze methode ook geen hinder van onwerkbaar weer.

Toch zijn er naast de voordelen ook een aantal bezwaren voor de brandweer. Deze hebben betrekking op de prijs en kwaliteit, de uitstraling van het gebouw en het gevoel van lager comfort voor de gebruikers. Dit komt door de gedachte dat IDF nog altijd het gevoel van een blokkendoos geeft. Maar het grootste bezwaar ligt bij de Europese Aanbesteding, waarmee de brandweer als overheid bij nieuwbouw te maken krijgt. De mogelijkheden binnen een aanbesteding voor een flexibele kazerne moet verder onderzocht worden.

De conclusie van het onderzoek is dat de IDF kazerne in beginsel past bij de visie en missie van de brandweer om vernieuwend en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de regels van de aanbesteding. Onderzocht moet worden waar mogelijkheden liggen binnen dit aanbestedingstraject, maar ook zal er dieper onderzoek gedaan moeten worden naar de echte behoefte aan flexibele huisvesting. Uit het onderzoek is namelijk ook naar voren gekomen dat de behoefte niet zo groot is dan in beginsel werd verwacht. Maar ook zonder de flexibele, modulaire eigenschappen van IDF, biedt IDF veel voordelen waardoor verder onderzoek naar meer toepassing wenselijk is.

 

Home