Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!
Leren van ervaring en kennis uit het netwerk!

Informeren is de basis van samenwerken

In een serie blogs, die elke 15e van de maand verschijnt, lichten we een praktijkvoorbeeld uit waar alle Pioneers van kunnen leren. Verschillende partijen die een coalitie moeten vormen in het provinciaal bestuur, een opdrachtgever en een opdrachtnemer of gewoon twee collega’s. Ondanks alle verschillen die er tussen deze partijen en individuen zijn, ontkomen ze niet aan samenwerken. Waarom eigenlijk samenwerken? En hoe doe je dat dan? 

Deze maand: Informeren is de basis van samenwerken

geschreven door: Geesje Philippi
 

Na een paar Pioneeringbijeenkomsten rondom warmtetransitie en het lezen van de recente publicatie ‘Optimaal Samenspel voor een aardgasvrije wijk’ van Platform31 vraag ik me af: Wat verstaan we eigenlijk onder samenwerken aan de warmtetransitie? 

Wat is warmtetransitie?Eric Kouters vertelt over Nijverheid en warmtetransitie
De energie voor warmtevoorziening van gebouwen, nu grotendeels uit het verbranden van aardgas, moet in aansluiting bij het Klimaatakkoord voor 2050 vervangen worden door alternatieven. Dit proces noemen we warmtetransitie. 

Pioneering werkt aan warmtetransitie
De wijk Nijverheid in Hengelo is één van de twee wijken waar Pioneering met stakeholders werkt aan Warmteplannen. Eric Kouters, die namens Pioneering de regierol waarneemt, vertelt meer over dit project tijdens het  GO Duurzaam jaarcongres op 14 april en het Pioneeringcafe over ‘Energietransitie en de kansenkaart Bodemenergie’ op 9 mei. “Communicatie, communicatie, communicatie” hoor ik hem zeggen, waarna ik denk “dat is toch geen samenwerken?”

Zeven lessen van Platform31 over samenwerken aan warmtetransitie
Platform31 biedt met haar publicatie gemeenten zeven lessen over samenwerken, samenspel en democratische besluitvorming op weg naar aardgasvrije wijken.

“Participatie is verplicht bij het vaststellen van de transitievisie warmte en de uitvoeringsplannen per wijk. Participeren kan in allerlei vormen en gradaties. Van het ontvangen van informatie tot aan meebeslissen.” Opnieuw denk ik “het ontvangen van informatie, dat is toch geen samenwerken?”

Hoe informeren en communiceren de basis voor samenwerken wordt
Eric Kouters vertelt: “In de wijk Nijverheid peilden de samenwerkende stakeholders onder de bewoners hoe zij willen samenwerken middels een vragenlijst. De vragenlijst bevatte thema’s als attitude ten aanzien van en aanwezige kennis over aardgasvrij en vragen over de gewenste betrokkenheid, communicatiefrequentie en communicatiekanalen.” 

Wat mij opvalt in de opgehaalde resultaten is:

  1. Bewoners waarderen een nieuwsbrief op papier boven social media. 
  2. Veel mensen hebben een beeld bij de gevolgen die het afkoppelen van het aardgas met zich mee brengt. Bewoners kunnen actief en passief het proces volgen. 

En in de uitwerking daarvan in het proces:

  1. Actieve bewoners wordt de kans geboden om te participeren in het proces, waarbij de stakeholders de ruimte voor participatie duidelijk aangeven.
  2. Het plannen maken en richting bepalen is in de wijk Nijverheid voorbehouden aan professionals. Bewoners en particuliere eigenaren worden op dit moment aangehaakt in de informatievoorziening. 

Ik wil opnieuw de vraag stellen “Dat is toch geen samenwerken?”, maar ik twijfel. 

Democratisch_aardgasvrij_Praatplaat

Informeren is de basis voor samenwerken 
Bij samenwerken denk ik aan woorden als ‘meedenken, meedoen, met elkaar’.  

Voor samenwerken is een gemeenschappelijke taal, een eenduidig begrippenkader en vertrouwen nodig. Daar kun je aan bouwen door te informeren. Zeker in deze complexe en langlopende trajecten. Door juist eerst vragen te stellen en in te steken op duidelijke communicatie ontstaat een stevige basis om samen te werken.

Hoe geef jij invulling aan samenwerken aan de warmtetransitie?
Ik ben benieuwd hoe samenwerken verder vorm krijgt tussen professionals en (individuele) inwoners. Durf jij als professional los te laten om samen te ontdekken? En hoe zorg je ervoor dat je ruimte geeft aan deskundigheid uit de wijk?

Meer over de aanpak in Nijverheid lees je hier.

 
 

Home