Jaarevenement PioneeringKom jij 30 november ook?
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKennisdelen en inpireren!
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Doelstelling en visie

Stichting Pioneering staat voor vernieuwing van technologie en ondernemerschap

De bouw is economisch gezien een belangrijke sector voor Twente. Een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking is direct of indirect werkzaam in de bouw. De marktpositie van de Twentse bouw wordt door veel factoren beïnvloed. Klimaatveranderingen vragen om bewuster gebruik van grondstoffen en het aanboren van schone energiebronnen. Deze tijd vraagt dan ook om slagvaardigheid en adequaat ondernemerschap. Stichting Pioneering stimuleert vernieuwend ondernemerschap in de bouw door innovatie in proces, product, technologie en door markt te creëren. Pioneering verbindt partijen en bevordert samenwerken en vernieuwen. Pioneering is hèt platform van kennis delen en ontwikkelen voor alle partijen in de Twentse bouwketen, zodat nieuwe methodieken leiden tot een sterke marktpositie van de Twentse bouwsector. Kortom:  “Twente: de Innovatieve Bouwregio van Nederland”

Pioneering levert een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken door het programma Vernieuwend ondernemen in de bouw uit te voeren. Doelstellingen:

-     het versterken van de economische kracht van de bouwgerichte ondernemingen in Twente;

-     de innovatiebevordering van de Twentse bouw zodat deze zich kenmerkt als vernieuwend, vooruitstrevend en

      dynamisch;

-     het veiligstellen en bevorderen van de werkgelegenheid in de Twentse bouwsector;

Pioneering wil haar doelstelling bereiken door het bevorderen van de onderlinge samenwerking van bouwgerichte ondernemingen in zowel Twente alsook de aangrenzende regio's, samenwerking met kennisinstellingen en lokale en regionale overheden.

Bekijk het overzicht van de deelnemende bedrijven
 

Visie

Stichting Pioneering schept, ondersteunt en jaagt initiatieven aan die leiden tot vernieuwend ondernemerschap in de bouw. Vernieuwend op het gebied van technologieën, producten, processen en markten. Met Pioneering bereikt de bouwsector een koploperspositie op het vlak van ondernemerschap, vernieuwing en innovatie. Zowel in Twente als in de omliggende regio's.


 

Home > Organisatie > Doelstelling en visie