Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Over ons > Doelstelling en visie

Doelstelling en visie

Pioneering staat voor vernieuwing van technologie, van human capital en ondernemerschap

‘Met Pioneering innoveert de bouw succesvoller, betrouwbaarder, sneller en zinvoller’

De bouw is economisch gezien een belangrijke sector voor Oost Nederland. Een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking is direct of indirect werkzaam in de bouw. De marktpositie van de bouw wordt in deze regio door veel factoren beïnvloed. Klimaatveranderingen vragen om bewuster gebruik van grondstoffen en het aanboren van schone energiebronnen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op maar wat kunnen of moeten we er mee?

Deze tijd vraagt dan ook om slagvaardigheid en adequaat ondernemerschap. Stichting Pioneering stimuleert vernieuwend ondernemerschap in de bouw door innovatie in proces, product, technologie en door markt te creëren. Sociale innovatie en het versterken van human capital zijn een belangrijk onderdeel van onze innovatieaandacht. Pioneering verbindt partijen en bevordert samenwerken en vernieuwen.

Pioneering is hèt platform van kennis delen en ontwikkelen voor alle partijen in Overijssel en Gelderland, zodat nieuwe methodieken leiden tot een sterke marktpositie van de Oost Nederlandse bouwsector. Kortom:  Met Pioneers creëren we de meest innovatieve Bouwregio van Nederland”. Pioneering levert met haar deelnemers een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken door het uitvoeren van diverse innovatieprogramma's en activiteiten.

Doelstellingen:

-     het versterken van de economische kracht van de bouwgerichte ondernemingen in Oost Nederland;

-     innovatiebevordering van de bouw in Oost Nederland, zodat deze zich kenmerkt als vernieuwend, vooruitstrevend en

      dynamisch;

-     het veiligstellen en bevorderen van de werkgelegenheid van de bouwsector in onze regio;

Pioneering wil haar doelstelling bereiken door het bevorderen van de onderlinge samenwerking van bouwgerichte ondernemingen in Oost Nederland en door de samenwerking met kennisinstellingen en lokale en regionale overheden. Pioneering is actief met haar diensten en innovatieprogramma's in de volgende regio's in oost Nederland: Twente, Regio Zwolle en Gelderland. 

Bekijk het overzicht van de deelnemende bedrijven 

 

Visie

Stichting Pioneering schept, ondersteunt en jaagt initiatieven aan die leiden tot vernieuwing in de bouw. Vernieuwend op het gebied van technologieën, producten, processen en markten. Innovatie is mensenwerk en daarom staat ook sociale innovatie alsmede het versterken van human capital centraal. Met Pioneering bereikt de bouwsector in Oost Nederland een koploperspositie op het vlak van ondernemerschap, vernieuwing en innovatie. En, maken we de gebouwde omgeving samen mooier, beter en duurzamer!   


 

Home > Over ons > Doelstelling en visie