Pioneering schrijft ter ere van haar jubileum de prijsvraag Smart, Smarter, SmartEAST uitDownload hier het innovatiebestand!
Pioneering schrijft ter ere van haar jubileum de prijsvraag Smart, Smarter, SmartEAST uitDownload hier het innovatiebestand!

Home > Prijsvraag > Planning

Planning Prijsvraag

Voor de prijsvraag Smart, Smarter, SmartEAST hanteren we de volgende planning. Schrijf de data ook in je agenda en zorg dat je voorstel op tijd bij ons binnen is! 

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het Jubileumevent van Pioneering op 5 juli. Vanaf medio mei kun je je daarvoor aanmelden.

ACTIVITEIT DATA IN 2018  
 • Publicatie Prijsvraag door Organisator
26 april  
 • Deelnemers kunnen vragen met betrekking tot het deelnamereglement of hetgeen op de website staat, indienen via het volgende emailadres: prijsvraag@pioneering.nl tot uiterlijk
13 mei 20.00 uur  
 • Van de beantwoording van de vragen en de overige verstrekte informatie wordt door de Organisator een geanonimiseerd overzicht opgesteld, die integraal deel uit zal gaan maken van het deelnamereglement. Dit overzicht zal worden gepubliceerd op de website op

21 mei  
 • Deelnemers kunnen voorstel insturen tot uiterlijk
4 juni 23:59 uur  
 • Beoordelingsronde 1 door Evaluatieteam
11 juni  
 • 14 finalisten bekend en op de hoogte gebracht door Organisator (zij worden uitgenodigd om hun voorstel te presenteren tijdens Jubileumevent op 5 juli).
12 juni  
 • Deelnemers die zijn afgewezen in ronde 1 en dus geen finalist zijn worden op de hoogte gebracht door Organisator
14 juni  
 • Bezwaartermijn ronde 1
14 juni t/m 21 juni  
 • Beoordeling door innovatiejury
in week van 25 t/m 29 juni  
 • Presentatie van voorstel door 14 finalisten tijdens Jubileumevent Pioneering
5 juli  
 • Bekendmaking 2 winnaars en prijsuitreiking tijdens Jubileumevent Pioneering (aanmelden voor het Jubileumevent kan vanaf medio mei)
5 juli  
 • Juryoordeel naar afgewezen finalisten
6 juli  
 • Bezwaartermijn ronde 2
6 juli t/m 13 juli  
 • Mededeling (voorlopige) uitslag op website Pioneering en in persbericht
Uiterlijk 9 juli  
 • Mededeling definitieve uitslag op website Pioneering
16 juli  
 • Afspraak tussen winnaar(s), Opdrachtgever(s) en Pioneering om vervolg te bespreken
Wordt gepland met betrokkenen  

 

Home > Prijsvraag > Planning