Pioneering schrijft ter ere van haar jubileum de prijsvraag Smart, Smarter, SmartEAST uitDownload hier het innovatiebestand!
Pioneering schrijft ter ere van haar jubileum de prijsvraag Smart, Smarter, SmartEAST uitDownload hier het innovatiebestand!

Home > Prijsvraag > Beoordelingscriteria en deelnamereglement

Beoordelingscriteria en deelnamereglement

Beoordelingscriteria

In de eerste ronde beoordeelt een evaluatieteam de complete voorstellen op basis van Beoordelingscriteria ronde 1 (zie Deelnamereglement). Daaruit volgt een selectie van maximaal 14 finalisten (max. 2 per vraagstuk) die in een tweede beoordelingsronde aan de innovatiejury worden voorgelegd. 

Op deze pagina staan alleen de beoordelingscriteria op hoofdlijnen. Wat precies wordt bedoeld met de criteria lees je in het Deelnamereglement.

Beoordelingscriteria ronde 1 (evaluatieteam): 

De voorgestelde oplossing in het Voorstel van de Deelnemer (zoals beschreven in het innovatiebestand dat bij inzending wordt geüpload) wordt door het evaluatieteam beoordeeld aan de hand van de hierna beschreven criteria 1 en 2. De criteria 1 en 2 zijn:  

  1. Aansluiting bij de wensen van de Opdrachtgever
    De oplossing sluit zo veel mogelijk aan bij de wensen van de Opdrachtgever van het vraagstuk waar de oplossing een antwoord op biedt De wensen van de opdrachtgever zijn vermeld in de 7 individuele vraagstukken en kun je hier lezen. 

  2. Smart en innovatief
  • De oplossing draagt bij aan een SmartEAST.
  • De oplossing is innovatief.

Beoordelingscriteria ronde 2 (innovatiejury):

Door middel van de eerste beoordelingsronde door het evaluatieteam, ontvangt de innovatiejury ter beoordeling maximaal 2 genomineerde voorstellen per vraagstuk. In totaal zijn er 7 vraagstukken van Opdrachtgevers. Dat betekent dus dat de innovatiejury in totaal maximaal 14 voorstellen inhoudelijk beoordeelt. Uit deze 14 voorstellen worden 2 winnaars geselecteerd voor 2 verschillende vraagstukken. Dit betekent dat niet alle 7 vraagstukken een winnaar krijgen. 

De innovatiejury selecteert uit deze 14 voorstellen 2 winnaars op basis van de volgende drie criteria: 

  • De oplossing draagt bij aan een SmartEAST. 
  • Haalbaarheid
  • De oplossing heeft publiciteitswaarde

Deelnamereglement

Download hier het volledige Deelnamereglement.

Home > Prijsvraag > Beoordelingscriteria en deelnamereglement