Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!
Leren van ervaring en kennis uit het netwerk!

Home > Projecten > Duurzaamheid

Duurzaamheid

Doelstelling Duurzaamheid

De werkplaats Duurzaamheid richt zich op het verduurzamen van de bestaande bouw. Naast energiebesparing tijdens de exploitatieperiode en het resultaatgericht op niveau houden van de staat van onderhoud van gebouwen, is de toepassing van circulaire materialen een belangrijk aandachtspunt. De speerpunten worden toegepast op concrete projecten. Het gaat hierbij om duurzaamheid in alle fasen van een project: van initiatief en ontwerp tot en met het realiseren en de gebruiksfase. Bovendien wordt de scope verbreed van voorheen vooral corporatiebezit naar particuliere woningen.
Duurzaamheid wordt door de werkplaats benaderd als een economische factor voor bedrijven, opdrachtgever en de gebruiker van het gebouw. Deze drie groepen moeten allemaal voordeel hebben. Voor de gebruikersgroep wordt ook veel aandacht besteed aan de mens-gerelateerde zaken zoals comfort en gebruiksgemak.

Organisatie

De werkplaats Duurzaamheid werk voor met projectgroepen en met werkgroepen. Zo is er bijvoorbeeld de projectgroep Resultaatgericht Samenwerken in Onderhoud.  Bij de inhoudelijke ontwikkelingen in de projecten en werkgroepen zijn leden betrokken. Bijvoorbeeld opdrachtgevers (woningcorporaties en gemeenten) en opdrachtnemers. Naast de inhoudelijke zaken van de projecten en werkgroepen. Deze inhoudelijke ontwikkelingen vormen samen met innovatieve ontwikkelingen de basis voor kennisdelen in de vorm van kennissessies en Pioneeringcafés.

Projecten

De huidige projecten zijn gericht op huurwoningen, particuliere woningen en maatschappelijk vastgoed. De projecten worden integraal benaderd vanuit energiebesparing (reductie van de CO2-uitstoot), technische, procesmatige en financiële haalbaarheid en de toegevoegde waarde voor de gebruiker (winter- en zomercomfort). Daarbij wordt een directe link gelegd met resultaatgericht samenwerken in onderhoud (RGSiO).

Belangrijke projecten op dit moment op het gebied van verduurzamen van woningen zijn de MDO-labs (Meest Duurzame Oplossing), TOE (Toekomst Overijssel Energieneutraal) en het VNG-traject Energieneutraal verbouwen . Bij de MDO-labs gaat het om het toekomstbestendig verduurzamen van  de Twente corporatiewoningen. TOE en het VNG-traject gaan juist om het ineen of in stappen naar energieneutraal verduurzamen van particuliere woningen.
Voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed komen bovenstaande aspecten ook sterk aan bod. Net als bij het woningbezit van corporaties wordt hierbij veel aandacht besteed aan zaken of de MJOB (meerjarenonderhoudsbegroting) en de TCO (Total Costs of Ownership) en vernieuwend opdrachtgeverschap. 

Naast de bouwkundige- en installatietechnische- oplossingen, gecombineerd met de productie van duurzame elektriciteit op gebouwniveau, is een project gestart op het gebied van de toepassing van duurzame warmte. Dit kan zowel op gebouwniveau als gebouwoverstijgend. In dit EFRO-project GO-Duurzaam wordt intensief samengewerkt met de stichting BEON (Bio-energiecluster Oost-Nederland)
De werkgroep Resultaatgericht Samenwerken in Onderhoud (RGSiO) is actief bezig om dit thema niet alleen te integreren in bovenstaande thema’s, maar ook om dit uit te breiden naar andere vastgoedomgevingen. De toepassing van RGSiO bij VvE’s is bijvoorbeeld een speerpunt. Daarnaast is de leergang RGSiO een succesvolle spin-off.

 

De werkplaats zet actief in op de inzet van studentenprojecten voor Pioneeringleden. Hierbij zal de kennis die samen met kennisinstellingen gegenereerd wordt zowel naar het onderwijs als naar het bedrijfsleven vloeien.

De deelnemende bedrijven zijn:

 
 
     

 

Home > Projecten > Duurzaamheid