Laat je inspireren bij het Pioneering Café!Zien we jou ook op 7 september?
Alles weten over het verduurzamen van sociale huurwoningen?Kom 21 september naar de kennissessie
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKennisdelen en inpireren!
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Duurzaamheid

Doelstelling Duurzaamheid

De werkplaats Duurzaamheid richt zich op het verduurzamen van de bestaande bouw. Naast energiebesparing tijdens de exploitatieperiode en het resultaatgericht op niveau houden van de staat van onderhoud van gebouwen, is de toepassing van duurzame materialen een belangrijk aandachtspunt. De speerpunten worden toegepast op concrete projecten. Het gaat hierbij om duurzaamheid in alle fasen van een project: van initiatief en ontwerp tot en met het realiseren en de gebruiksfase. Bovendien wordt de scope verbreed van voorheen vooral corporatiebezit naar particuliere woningen.
Duurzaamheid wordt door de werkplaats benaderd als een economische factor voor bedrijven, opdrachtgever en de gebruiker van het gebouw. Deze drie groepen moeten allemaal voordeel hebben.

Organisatie

In de werkplaats Duurzaamheid zijn de voormalige werkplaatsen Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) en Klimaatneutraal Renoveren (KNR) samengegaan. Zij gaan als werkgroepen verder binnen Duurzaamheid met één gezamenlijke stuurgroep. Deze komt ongeveer drie keer per jaar bij elkaar en houdt zich vooral bezig met de hoofdlijnen van de werkplaats. In de werkgroepen wordt gesproken over relevante projecten en worden bijeenkomsten als de RGVO-terugkomdagen georganiseerd. Afhankelijk van de ontwikkeling van nieuwe thema’s worden nieuwe werkgroepen gevormd.

Projecten

De lopende projecten vanuit het oude programma worden afgerond en nieuwe geïnitieerd. Voor RGVO zijn nieuwe projecten geïnitieerd die gericht zijn op de toepassing van RGVO voor “niet woningen”. Tevens wordt in het kader van kennisdeling de RGVO-leergang op regelmatige basis aangeboden. Op het gebied van energie krijgen, naast bestaande projecten zoals de analyse van energetische renovaties en bijvoorbeeld de monitoring van de houtskeletbouw bij woningcorporaties, ook nieuwe projecten een plek. Deze projecten zijn niet ‘een herhaling van het bekende’ maar zijn technisch, procesmatig, financieel, sociaal of qua klantbenadering innovatief en dragen bij aan een vernieuwende sector.

De werkplaats zet actief in op de inzet van studentenprojecten voor Pioneeringleden. Hierbij zal de kennis die samen met kennisinstellingen gegenereerd wordt zowel naar het onderwijs als naar het bedrijfsleven vloeien.

De deelnemende bedrijven zijn:

   


  

Home > Projecten > Duurzaamheid