Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!
Leren van ervaring en kennis uit het netwerk!

Home > Projecten > Energietransitie > GO Duurzaam > Kennissessie verduurzamen zwembaden Twentse gemeenten

Kennissessie verduurzamen zwembaden Twentse gemeenten

Datum bericht: 11 juni 2017

Naast het verduurzamen van woningen is het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed ook een onderwerp dat voor veel gemeenten een aandachtspunt is. In dit kader kwamen op 7 juni vertegenwoordigers van zes Twentse gemeenten, de provincie Overijssel en Pioneering bij elkaar om op de passende locatie van het Hengelose Twentebad, met elkaar te spreken over het thema ‘zwembaden’.

Zwembaden is een veel besproken thema bij gemeenten. Een deel is toe aan vervanging en het zijn de grootste energieverbruikers binnen het gemeentelijke vastgoed. In de door Pioneering en gemeente Almelo georganiseerde bijeenkomst gaven de gemeenten aan in welke verduurzamingsfase ze met hun zwembaden zitten. Hierbij werd duidelijk dat dit varieert van het nadenken over scenario’s voor een zwembad van 40 jaar oud, vier overgebleven partijen uit de voorselectie voor vernieuwbouw, delen van de vernieuwbouw in uitvoering tot het nadenken over aanvullende duurzame maatregelen in een zwembad van enkele jaren oud waar al houtsnippers worden gestookt. Verschillende bijdragen van de aanwezige deelnemers gaven inhoudelijke input en stof tot nadenken.
 
Vincent Janssen (Sweco) gaf een toelichting op het zwembad ‘Koploper’ in Lelystad en de drie verschillende ESCo-vormen die zij toepassen. Rob Tax (provincie Overijssel) lichtte het ELENA-traject toe waarin de vijf grootste Overijsselse gemeenten de ambitie hebben om gezamenlijk minimaal 50 miljoen euro te investeren in 3 jaar. Hierin draagt ELENA 90 procent van de voorbereidingskosten tot en met aanbesteding en de provincie de laatste 10 procent.  Bovendien krijgen de gemeente een goede inhoudelijke ondersteuning. Dit ondersteuningsaanbod en het ontzorgen van gemeenten wordt voortgezet in de provinciale ESCo. Doel hiervan is om o.a. ook financiering mogelijk te maken van verduurzamingstrajecten naast “de krenten uit de markt” en kennis en ervaring te borgen.
 
Na de rondleiding in het Twentebad, waar op dit moment druk gebouwd wordt door Dura Vermeer, ging chef werkplaats Duurzaamheid van Pioneering Gerard Salemink in op Resultaatgericht Samenwerken bij verduurzamen en exploitatie.  Als aanvulling op eerdere presentaties en discussies ging het o.a. over resultaatgericht uitvragen, het in vroegtijdig betrekken van alle onderhoudspartijen, het geven en waarmaken van vertrouwen over en weer en de personele consequenties bij opdrachtgever en –nemer. Deze veranderende rollen vragen ook om andere competenties. 
 
 
Gerben Dros van ‘Bewust Investeren’ ging tot slot in op het onderbrengen van gemeentelijk vastgoed in een aparte stichting, waarin de gemeente en ‘Bewust Investeren’ participeren. De panden worden via een erfpachtconstructie voor bijvoorbeeld 30 jaar per gemeente in een stichting ondergebracht. De stichting en de financiers daarachter investeren dan structureel in het verduurzamen van het vastgoed. Door deze aanpak ontstaat bij de gemeenten financiële ruimte voor andere verduurzamingsacties, bv. bij particulieren en voor andere gemeentelijke opgaves. 
 
De aanwezige gemeenten hebben afgesproken om een concreet plan op te stellen voor het verduurzamen van niet alleen zwembaden, maar ook ander maatschappelijk vastgoed.  Daarbij worden afhankelijk van de specifieke thema’s ook andere gemeenten betrokken. Pioneering zal ervoor zorgdragen dat ook de expertise en innovatie van de Pioneers wordt ingebouwd.

Home > Projecten > Energietransitie > GO Duurzaam > Kennissessie verduurzamen zwembaden Twentse gemeenten