Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!
Leren van ervaring en kennis uit het netwerk!

Home > Projecten > Inn2GWW

Inn2GWW

Doelstelling Innovatieve Toepassingen in de Grond-, Weg- en Waterbouw

De doelstelling van de werkplaats Inn2GWW is om innovaties in de GWW te stimuleren. De werkplaats zoekt naar innovatieve kansen en oplossingen in de sector. Binnen de werkplaatsen worden diverse projecten uitgevoerd. Gezocht wordt naar integrale innovatieve oplossingen die kunnen resulteren in kortere doorlooptijden en slimmere toepassingen. Er wordt vooral ingezet op smarttechnologieën. Een ander belangrijk element waar het gaat om innovaties in de sector is de toepassing van nieuwe materialen, de zogenaamde composieten. 

Met name de samenwerking tussen de 4 O’s, ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek, is van groot belang wil een dergelijk project een breed draagvlak creëren. Tevens heeft de werkplaats aandacht voor vernieuwend opdrachtgeversschap en het zoeken naar verbeteringen in dit proces om voordelen te creëren in de verschillende segmenten (kwaliteit, tijd en resultaat). 

De economische situatie van dit moment en de afgelopen jaren heeft een belangrijke invloed op de ontwikkelingen in de infrasector. De afhankelijkheid van overheid en semioverheid, voor wat betreft het verkrijgen van opdrachten, is groot. Zowel uitbreiding- als vervanginginvesteringen worden uitgesteld onder druk van de economische situatie en de daaraan gekoppelde maatregelen. De sector blijft echter innoveren om toekomstige nieuwe ontwikkelingen te kunnen presenteren, waarbij innovaties die de kostprijs belangrijk kunnen beïnvloeden op dit moment de voorkeur genieten. Dit kunnen zowel product- als procesinnovaties betreffen.

Met deze projecten draagt de werkplaats bij aan een toenemende kracht van de GWW-bedrijven in het werkgebied. Zij kunnen zich vervolgens in de markt presenteren als vernieuwende en dynamische bedrijven, gebruikmakend van de modernste technieken en middelen.

Organisatie

De werkplaats Inn2GWW houdt iedere zes weken een stuurgroepoverleg. Circa tien deelnemers van Pioneering zijn lid van deze stuurgroep. In het stuurgroepoverleg worden nieuwe projecten geïnitieerd en worden lopende projecten besproken. De voorzitter en chef werkplaats bespreken regulier de voortgang van de projecten en bespreken de acties die nodig zijn om de doelstellingen te behalen.

Projecten

De werkplaats Inn2GWW rondt de lopende projecten af en is gestart met de uitvoering van nieuwe projecten. Deze nieuwe projecten komen voor het grootste deel van de stuurgroepleden.

De deelnemende bedrijven zijn:

 
 
       
         
         

 

Home > Projecten > Inn2GWW