Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!
Leren van ervaring en kennis uit het netwerk!

Home > Projecten > Water & Klimaat > Publicaties Inn2GWW

Publicaties Inn2GWW

 

 

Mapping the Underworld (MTU) en Assessing the Underworld

Datum bericht: 5 april 2015

Van 30 Maart tot en met 1 April zijn Prof. André Dorée en Léon olde Scholtenhuis (promovendus) van de werkplaats INN2GWW op bezoek geweest in Birmingham. Hier spraken ze onder andere met collega’s van de University of Birmingham om van gedachte te wisselen over het programma Mapping the Underworld (MTU) en Assessing the Underworld.

De School of Civil Engineering van het Engelse Instituut organiseert dit programma – samen met enkele andere Britse universiteiten -  sinds 2004. Het programma heeft als doel om technologieën te bestuderen en ontwikkelen waarmee men meer over de samenstelling van de ondergrond (grondtype, kabels, leidingen etc.) te weten komt. Het programma richt zich hoofdzakelijk op ontwikkelingen van prototypes die over enkele jaren op de markt zouden kunnen verschijnen.

Er wordt momenteel nagedacht hoe in samenwerking met Pioneering, ZoARG en de UT experimenten rondom implementatie van deze prototypes kunnen worden uitgevoerd. Tevens zijn André en Léon op bezoek geweest bij het MTU-expertisecentrum waar met behulp van bestaande technologieën trainingen en opleidingen worden gegeven aan toekomstige ondergrondse landmeetkundigen (“utility surveyors”). In de komende periode wordt bekeken hoe een dergelijk idee ook geadopteerd zou kunnen worden in Twente.

 

 

 


Proefschrift van project "virtuele bouwplaats asfaltwegenbouw" verdedigd

Datum bericht: 30 maart 2015

Op vrijdagmiddag 27 maart verdedigde Alexandr Vasenev zijn proefschrift. Alexandr heeft gewerkt aan het project "virtuele bouwplaats asfaltwegenbouw" dat hij in opdracht van Pioneering uit heeft gevoerd. Het stuk geeft een mooi overzicht van zijn werk. Er is geen opvolgende promovendus. Het werk wordt voortgezet in de vorm van PDEng projecten in ASPARi verband.

 

 

 
 
 

Share/Save/Bookmark

Vasenev, Alexandr Nikolajevitsj (2015) Visualizing asphalt roller trajectories in context: acquiring, processing, and representing sensor readings. thesis.

 

open access
[img] PDF 
9MB
Abstract: The asphalt compaction process relies heavily on the skills and knowledge of roller operators who act alongside other stakeholders involved in asphalt paving. It is essential that these construction specialists: (1) are adequately informed about the initial temperature distribution of the asphalt layer – an essential context factor of asphalt compaction; and (2) have the possibility to improve their knowledge by reflecting on the already-conducted and alternative compaction strategies. Both these challenges can benefit from visualizing sensor readings that characterize trajectories of asphalt compaction equipment in the context of the temperature distribution of the asphalt layer.

This thesis concentrates on developing several interconnected methods to acquire, process, and represent these sensor readings. The methods enable visualizing the sensor readings during the compaction process and after its completion. The corresponding visualizations are designed to inform process stakeholders located on-site and distant from the construction site. The methods build on and contribute to the field of construction informatics. These methods incorporate elements that account for known specifics of the asphalt compaction process. The suggested methods aim specifically to inform roller operators (and other construction specialists) about the temperature of the distributed asphalt layer and to provide them with ways to consider conducted (and alternative) trajectories with respect to their context. The suggested methods were iteratively developed, implemented, and tested with the help of asphalt paving specialists.
Item Type: Thesis
Faculty: Engineering Technology (CTW)
Link to this item:

Het spanningsveld tussen de prijsvorming en de samenwerking in bouwteam: “Contract of Vertrouwen?”

Datum bericht: 13 maart 2015

Recent studeerde Marten Lagemaat af voor zijn Master of Science in Civil Engineering and Management op het onderwerp Bouwteam. Zijn onderzoek, met als titel “Contract of Vertrouwen?”, gaat over het spanningsveld tussen de prijsvorming en de samenwerking in een bouwteam.

Het onderzoek van Marten Lagemaat richt  zich  op  de  vraag  hoe  opdrachtgevers  kunnen  omgaan  met  de  onzekerheid over   de   prijsvorming   van   de   uitvoeringsfase   bij   het   aanbesteden   van   een   bouwteam.  Daarbij   is   specifiek   gekeken  naar  de   geintegreerde   vorm   van  het  bouwteam,  waarbij  de  aanbesteding  plaatsvindt  voor  de  voltooiing  van  het  definitief  ontwerp. 

Het   bouwteam   is   een   samenwerkingsverband   tijdens   de   ontwerpfase   van   een bouwproces.  Kenmerkend   is  dat  de  opdrachtgever   samen  met  de   uitvoerende   discipline (de  opdrachtnemer)  zitting  heeft  in  het  bouwteam.  De  samenwerking  in  de  bouwteamfase heeft   als   doel   om   te   komen   tot   een   ontwerp  waarbij   er   rekening   is   gehouden  met   de gevolgen   van   ontwerpkeuzes   voor   de   uitvoeringsfase.   Dat   vereist   het   ontstaan   van   een cooperatieve   samenwerking   tussen   de   opdrachtgever   en   de   opdrachtnemer.   Deze samenwerking  kenmerkt  zich  onder  andere  door  het  gezamenlijk  oplossen  van  problemen en  het  rekening  houden  met  elkaars  belangen. 

Vormen van beheersing 

Opdrachtgevers  kunnen  op  verschillende  manieren  omgaan  met  de  onzekerheid  over  de prijsvorming.   In   het   onderzoek   is   onderscheid   gemaakt   tussen   het   gebruik   van   formele beheersing   en   sociale   beheersing.   Formele   beheersing   verwijst   naar   het   vastleggen   van prestaties   en   verplichtingen   en   is   daarom   primair gebaseerd   op   contractuele   afspraken. Sociale   beheersing   is   gebaseerd   op   de   ontwikkeling   van   vertrouwen   en   daarom   niet afhankelijk  van  een  contract.  Deze  twee  vormen  van  beheersing  kunnen  elkaars  werking belemmeren,  maar  ook  versterken. 

Onderzoeksmethode 

In   een   case   study   is   bij   drie   verschillende   projecten   gekeken   naar   de   onderlinge   relatie tussen   de   toegepaste   vormen   van   beheersing   en   de   invloed   daarvan   op   zowel   de prijsvorming   als   de   samenwerking.   De   drie   projecten   zijn   van   gemeentelijke opdrachtgevers  en  betreffen  werkzaamheden   in  de  GWW  met  een  aanneemsom  tussen de  700.000  en  2.500.000  euro.  Voor  de  case  study  is  data  verzameld  door  middel  van  het analyseren   van   documenten,   het   afnemen   van   interviews   en   de   observatie   van bijeenkomsten  voor  de  aanbesteding  en  tijdens  de  bouwteamfase. 

Conclusie 

Op  basis  van  het onderzoek kan  worden  geconcludeerd  dat  opdrachtgevers  kritisch  moeten zijn   over   het   gebruik   van   formele   beheersing   in   een   geintegreerd   bouwteam.   De   kans bestaat   immers   dat   daarmee   het   ontstaan   van   een   cooperatieve   samenwerking   in   het bouwteam  wordt  belemmerd.  Dat  beperkt  de  beoogde  meerwaarde  van  het  gebruik  van een   bouwteam   als   bouworganisatievorm.   Het onderzoek laat   daarnaast   zien   dat   de nadruk  op  sociale  beheersing,  in  combinatie  met  het  gebruik  van  formele  beheersing,  kan leiden   tot   het   effect   van   complementariteit.   Daarbij   versterken   de   twee   vormen   van beheersing  elkaar,  waardoor   ze   bijdragen   aan   zowel  het   ontstaan   van  een   cooperatieve samenwerking,  als  de  prijsvorming  van  de  totale  uitvoeringskosten. 

Home > Projecten > Water & Klimaat > Publicaties Inn2GWW