Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!
Leren van ervaring en kennis uit het netwerk!

Home > Projecten > Water & Klimaat > Risico gestuurd beheer en onderhoud Enschede

Risico gestuurd beheer en onderhoud Enschede

De gemeente Enschede is in 2015 overgestapt van conditie gestuurd naar risico gestuurd beheer voor de Enschedese riolering en waterhuishouding. Deze methode drukt risico kwalitatief uit voor verschillende aspecten als hemelwateroverlast en de stabiliteit van rioolbuizen voor een stuk riool.
 
Het gebruik van deze methode maakt potentiële risico’s van verschillende aard vergelijkbaar en biedt daardoor de mogelijkheid deze ten opzichte van elkaar te prioriteren. Bovendien is dit prioriteren door het gebruik van kwalitatieve beschrijvingen eenvoudig te begrijpen door niet-vakdeskundigen, zoals leden van de gemeenteraad, die goedkeuring voor beleidskaders moeten geven.
 
De gemeente Enschede en Stichting Pioneering hebben Martijn Brüningmeyer, student aan de UT, gevraagd te onderzoeken of deze methode van risico gestuurd beheer ook toepasbaar is voor kunstwerken.

Hieronder een kort verslag van zijn bevindingen:

Ik onderzoek dit door dezelfde stappen te doorlopen die genomen zijn voor het opstellen van de methodiek voor riolering voor twee soorten kunstwerken; duikers en kleine bruggen (liggerbruggen). Hierdoor kan geconcludeerd worden of deze methodiek toepasbaar is en zo ja, welke aanpassingen en randvoorwaarden hierbij van belang zijn. Reeds heb ik een toetsingskader vastgesteld in de vorm van vijf bedrijfswaarden en heb ik de belangrijkste faalmechanismen vastgesteld en beschreven.
 
De volgende stap is het opstellen van de kwalitatieve beschrijvingen. Hiermee kun je in kaart brengen hoe een faalmechanisme een bedrijfswaarde negatief beïnvloedt en in welke mate. Dit wordt gedaan in samenwerking met een aantal experts op het gebied van kunstwerken, wegen, waterhuishouding en gegevensbeheer. Naar verwachting zal de methodiek zonder grote aanpassingen toepasbaar zijn voor duikers gezien de gelijkenis met riolering.
 
Het beheer van bruggen vereist naar verwachting wel aanpassingen omdat er geen concrete faalmechanismen vastgesteld kunnen worden, waarbij een reële kans van optreden wordt verwacht. Een brug stort bijvoorbeeld zeer zelden in. In Enschede is zelfs nog nooit een brug ingestort. De voornaamste reden van het plegen van onderhoud aan bruggen is slijtage aan bepaalde onderdelen van een brug. Om deze reden zullen bruggen worden geanalyseerd door middel van decompositie. Hierdoor leren we wat de invloed op de bedrijfswaarden is door de staat waarin (combinaties van) onderdelen verkeren.
 
Het onderzoek loopt van begin april tot eind juni 2016.
 
 

Home > Projecten > Water & Klimaat > Risico gestuurd beheer en onderhoud Enschede