Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!
Leren van ervaring en kennis uit het netwerk!

Home > Projecten > Human Capital

Human Capital

Human Capital

Het aantrekken van de markt leidt tot een direct tekort van werknemers in de branche en wat de noodzaak voor een Human Capital Agenda op korte termijn tastbaar maakt. Tegelijk willen we het dak repareren als de zon schijnt en niet alleen nadenken over de kwantitatieve opgave op korte termijn, maar ook over de kwalitatieve op lange termijn. Het Klimaatakkoord laat zien dat de energietransitie ‘here to stay is’. Wat betekent het voor de competenties en het profiel van de werknemer van de toekomst om het huis of de brug van de toekomst te bouwen? Pioneering wil deze toekomstvisie met haar netwerk delen.


Om tot voldoende gekwalificeerd personeel te komen, moet de hele sector gaan investeren in de kwaliteit van productie en vakmanschap, een excellente opleidings- en onderwijsinfrastructuur, opleidingen flexibel en vraaggestuurd maken, de vraagarticulatie verankeren en het inzetten op kennisontwikkeling en competenties. Sociale innovatie zal hierin een rol spelen, omdat dit naast technologische innovatie van belang is voor onder andere de adaptie en verspreiding van kennis. Hiervoor is een sectorbrede ‘revolutie’ nodig, waarin bedrijfsleven, kennispartners, overheden, kennisinstellingen en beroepsonderwijs de toekomstige opgaven samen oppakken.

De deelnemende bedrijven zijn:

 

 
 
 
 
 
 
     
         

 

Home > Projecten > Human Capital