Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!
Leren van ervaring en kennis uit het netwerk!

Home > Projecten > Noord West Overijssel > CO2-neutrale woningen in 2050: hoe dan?

CO2-neutrale woningen in 2050: hoe dan?

De komende jaren gaan woningcorporaties hun woningvoorraad in een hoger tempo energiezuiniger maken. Voor de korte termijn betekent dit, dat veel corporaties in 2021 willen uitkomen op gemiddeld energielabel B voor hun woningen. Dat vraagt om een versnelling van de investeringen in o.a. woningisolatie, zonnepanelen en warmtenetaansluitingen. Op de lange termijn, uiterlijk 2050, zorgen corporaties ervoor dat hun woningen CO2-neutraal zijn. Dat vraagt om een structurele aanpak. 

Verduurzamen Sociale huurwoningen

Pioneering werkt al langere tijd in Oost Nederland aan dit vraagstuk met de corporaties binnen WoON. Met de uitbreiding van ons netwerk en werkzaamheden in Noord West Overijsel was het een logische stap om ook in dit gebied kennis te delen op het thema ‘Verduurzamen Sociale huurwoningen’. Dit gebeurde op 9 oktober in Dalfsen, waar tijdens een kennisbijeenkomst (bijna) alle Overijsselse corporaties gezamenlijk kennis kwamen op te doen én delen. 

Dat we niet de enige zijn die het belang zien van deze kennisdeling blijkt wel uit de samenwerking die hiervoor is gezocht met de Provincie Overijssel en de medewerking die er was van de landelijke brancheorganisatie Aedes. De inhoud van de sessie werd verzorgd met bijdragen over verduurzaming vanuit alle samenwerkende partijen. Arjen van Gijssel presenteerde de ‘Aedes Routekaart’ waarmee de deelnemers werden bijgepraat over de landelijke en provinciale ambities, rollen en mogelijkheden op het gebied van verduurzaming. Peter de Jong van Provincie Overijssel liet zien welke mogelijkheden er binnen het ‘Programma Nieuwe Energie’ zijn om actuele en relevante vraagstukken op te pakken. 

Als laatste gaf Pioneering inzicht in de tools die helpen om van ambitie naar uitvoering te komen. De aanwezige deelnemers kregen naast de tools ook handvaten voor portefeuille en assetmanagement. ‘We hopen hiermee de corporaties te inspireren zodat de aanpakken leiden tot samenwerking en duurzame living labs voor innovatie en opschaling,” aldus Gerard Salemink, chef Duurzaamheid bij Pioneering. “En de ambitie is dan om dit traject dan uit te voeren met een gezamenlijke inkoop door alle corporaties!”.

Gezamenlijke duurzame ambitie en actieagenda

Ook leverden de woningcorporaties Ieder1 en Rentree, SWZ en Welbions (vanuit WoON) een actieve bijdrage. “Het mooie van dit soort bijeenkomsten is de inspiratie die men opdoet om zo tot een aanpak om te komen die leidt tot een gezamenlijke duurzame ambitie en actieagenda tussen Provincie, corporaties en gemeente, én de rol van andere stakeholders zoals netbeheerders, aanbieders in duurzame energie en de bouwsector,” presenteerde Peter de Jong.

Opvallend was de open houding van alle aanwezigen en de manier waarop kennis en ervaringen gretig gedeeld werden. Dit resulteerde gelijk in concrete afspraken voor meer samenwerking en contact. Pioneering heeft als verbindende en initiërende partij het initiatief genomen om samen met de Provincie en de corporaties te kijken naar een structurele invulling voor een (efficiënt en effectief) platform voor kennisdeling en borging voor Overijsselse corporaties.

 

Home > Projecten > Noord West Overijssel > CO2-neutrale woningen in 2050: hoe dan?