Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!
Leren van ervaring en kennis uit het netwerk!

Home > Projecten > Noord West Overijssel > Regiowerkplaats NW-Overijssel is volop in beweging!

Regiowerkplaats NW-Overijssel is volop in beweging!

Geheel in de stijl van het thema ‘Vernieuwen in de bouw; aan de slag (juist nu!)’ is de regiowerkplaats NW-Overijssel op dinsdag 20 februari in het Experience Centre van het Deltion College in Zwolle voor een kennissessie bijeen geweest. Tijdens een inspirerende sessie zijn zo’n veertig deelnemers actief met elkaar aan de slag geweest zodat de werkplaats met de uitkomsten invulling kon geven aan haar programma voor 2018. De bijeenkomst leverde naast een aantal interessante presentaties genoeg stof tot discussie en belangstellenden melden zich hierop voor een verdiepingssessie op 21 maart die plaats vond in het gemeentehuis te Dalfsen.

De centrale vraag op deze verdiepende bijeenkomst in Dalfsen was welke concrete behoeftes er leven bij de aanwezig partijen en organisaties in deze omgeving. Met deze uitkomsten van de brainstormsessie is invulling gegeven aan nieuwe activiteiten van de Pioneering-werkplaats die in de regio NW-Overijssel die worden uitgevoerd in 2018 en 2019. 
 
Bij de bespreking kwamen kennisdeling en samenwerken als terugkerende kernwoorden naar voren. Met name kennisdeling op het gebied van energieneutraal verbouwen en bewustwording & concepten voor particulieren stonden hoop op de lader. Hierbij kwam langer zelfstandig wonen als sub-thema op de agenda. Ook is het hanteren van een ‘Total Cost of Ownership’-benadering (TCO) i.p.v. het tot nu toe veelal gebruikelijke investeringsden
ken een actueel thema.
Wat betreft samenwerking, hierbij was vooral aandacht voor concrete praktische projecten en Living Labs (samen Doen!), gericht op combi van techniek en sociale innovaties.

Kennisdeling tussen de corporaties

Op 24 april is, in samenwerking mét en op mede-initiatief van woningcorporatie SWZ en de Provincie Overijssel, een bijeenkomst op het provinciehuis met de woningcorporaties uit de regio. Opbrengst van de bijeenkomst was de brede behoefte aan verdere kennisdeling tussen de corporaties en inventarisatie van de verduurzamingsopgaven rond huurwoningen in de regio. Dit met het oog op het inventariseren van mogelijke samenwerkingskansen bij de ontwikkeling en realisatie van deze verduurzamingslag naar energieneutraal. Nog voor de zomervakantie staat een vervolgbijeenkomst gepland bij woningcorporatie Vechthorst in Nieuwleusen.
 
 
Na de zomervakantie is er weer een Pioneering-café dat plaats zal vinden bij één van de betrokken partijen uit het netwerk in de regio NW-Overijssel. Daarnaast staat een kennissessie gepland op 20 november. Meer informatie volgt hierover nog, maar reserveer deze data alvast! Hoewel er uiteraard al wordt gewerkt aan de invulling van deze bijeenkomsten, horen wij graag of u kansen ziet of ideeën heeft om voor een van deze bijeenkomsten de gastheer te zijn. Wellicht spelen er interessante ontwikkelingen die u graag wilt delen met ons netwerk. Daarvoor bieden wij u als gastlocatie graag een podiumplek aan. 

Cursusaanbod

In het najaar starten we in de regio NW-Overijssel een leergang LEAN (circa 7 dagdelen, startdatum nog te bepalen) en een leergang Resultaatgericht Samenwerken in Onderhoud (8 dagdelen, start 12 september). Voor deze twee leergangen kunt u zich vast melden bij c.kleinbreteler@pioneering.nl om uw plek zeker te stellen. (voor beide is beperkt plaats) 
De mogelijkheden voor het opstarten van een masterclass Circulair Bouwen (circa 6 cursusdagen) wordt momenteel verkend. Bent u een corporatie met ambitieuze, circulaire plannen, dan komen we graag met u in contact.

Zoals gezegd: volop ontwikkelingen in en rond de regiowerkplaats NW-Overijssel. Grijp uw (innovatie)kans, doe mee en laat ons uw belangstelling weten! 

Neem gerust contact op met Gertjan Brand, chef regiowerkplaats NW-Overijssel via g.brand@pioneering.nl of (06) 183 44 2727. 

Home > Projecten > Noord West Overijssel > Regiowerkplaats NW-Overijssel is volop in beweging!